Hoog percentage ongeplande zwangerschappen

Save Print

September 24, 2021 11:30 am EDT

BRUSSEL – Een onderzoek onder duizend vrouwen (16-44 jaar) in België toont een hoog percentage ongeplande zwangerschappen. Als wereldwijd bedrijf dat zich richt op de gezondheid van vrouwen wil Organon het bewustzijn vergroten en het gesprek aangaan over de duizelingwekkende percentages ongeplande zwangerschappen over de hele wereld en in België.

“Hoewel we veel vooruitgang zien op het gebied van reproductieve gezondheid, blijven de percentages ongeplande zwangerschappen over de hele wereld hoog”, zegt Petra Willems, Managing Director Organon Benelux. Wereldwijd treft ongeplande zwangerschap ongeveer 121 miljoen vrouwen per jaar.10) Een studie uit 2019 meldt dat wereldwijd meer dan 1 miljard vrouwen behoefte hebben aan gezinsplanning, maar voor 270 miljoen van hen is de behoefte aan moderne methoden voor gezinsplanning onvervuld.11)

Uit een online enquête die deze maand is uitgevoerd door Research Without Barriers (in opdracht van Organon) onder duizend Belgische vrouwen tussen de 16 en 44 jaar blijkt dat maar liefst de helft een ongeplande zwangerschap heeft gehad.1) De meeste vrouwen waren op dat moment jonger dan 30 jaar.

In Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn die aantallen veel lager. Uit hetzelfde onderzoek onder duizend vrouwen in Nederland tussen 16 en 44 jaar blijkt dat een kwart een ongeplande zwangerschap meemaakte.4) In het Verenigd Koninkrijk is dat 31 procent.7) Ongeplande zwangerschap kan elke vrouw raken, waar ook ter wereld, ongeacht haar sociale of economische achtergrond.

Grote impact
Een ongeplande zwangerschap kan een grote impact hebben op het leven van vrouwen. In België is volgens de enquête een kwart van de vrouwen blij met de onverwachte zwangerschap, maar de meeste vrouwen in de studie wijzen op negatieve gevolgen.2) Je kan daarbij denken aan een relatiebreuk, angst en stress of een gevoel van falen tegenover familie of ouders.
We zien ook vergelijkbare negatieve gevolgen in omringende landen zoals Nederland5) en het Verenigd Koninkrijk8), maar daar lijkt het aantal vrouwen dat blij is met de ongeplande zwangerschap hoger te zijn: respectievelijk 43 en 45 procent. Van de ondervraagde vrouwen die een ongeplande zwangerschap hebben meegemaakt, kiest een kwart voor een abortus, zo blijkt uit het onderzoek. In België3) en Nederland6) blijkt ongeveer 1 op de 3 ondervraagde vrouwen tevreden te zijn met de huidige vorm van anticonceptie, terwijl dit in het Verenigd Koninkrijk iets hoger ligt met 45 procent9). Over het algemeen staan de ondervraagde vrouwen open voor een andere vorm van anticonceptie. Meer informatie over anticonceptie (methoden) in het algemeen en hulp bij het maken van een keuze vind je op de website van het Vlaams expertisecentrum seksuele gezondheid Sensoa (sensoa.be).

Video 

Voortbouwend op de visie voor een beter en gezonder leven voor elke vrouw lanceert Organon naast de onderzoeksresultaten ook een video om het stigma van dit wereldwijde volksgezondheidsprobleem te helpen verminderen (zie de video boven). “Er is nog zoveel dat we kunnen doen – wereldwijd en lokaal – om het bewustzijn over ongeplande zwangerschap te vergroten en gezamenlijk te werken aan het verlagen van de aantallen”, zegt Petra Willems. “Juist rondom Wereld Anticonceptiedag beginnen we dit nieuwe gesprek, om het stigma van ongeplande zwangerschap te verminderen en informatie te geven die vrouwen nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen.”

Organon nodigt vrouwen, hun families, professionals in de gezondheidszorg en beleidsmakers uit om https://hereforherhealth.com/unplanned/ te bezoeken om hun perspectieven te delen over hoe ze kunnen helpen het aantal ongeplande zwangerschappen te verminderen en zich bij onze collectieve missie aan te sluiten om het gesprek te voeren.

Bronnen:

1)         RWB1443 Broadcast Revolution World Contraceptive Day Belgium research top-line chart,
Q2-Have you ever had an unplanned pregnancy whilst taking contraceptives?
2)         RWB1443 Broadcast Revolution World Contraceptive Day Belgium research top-line chart,
Q3-How did the unplanned pregnancy affect your life?
3)         RWB1443 Broadcast Revolution World Contraceptive Day Belgium research top-line chart,
Q5-Would you consider using a different form of contraception?

4)         RWB1443 Broadcast Revolution World Contraceptive Day Netherlands research top-line chart; Q2-Have you ever had an unplanned pregnancy whilst taking contraceptives?
5)         RWB1443 Broadcast Revolution World Contraceptive Day Netherlands research top-line chart; Q3-How did the unplanned pregnancy affect your life?
6)         RWB1443 Broadcast Revolution World Contraceptive Day Netherlands research top-line chart; Q5-Would you consider using a different form of contraception?

7)         RWB1443 Broadcast Revolution World Contraceptive Day UK research top-line chart;
Q2-Have you ever had an unplanned pregnancy whilst taking contraceptives?
8)         RWB1443 Broadcast Revolution World Contraceptive Day UK research top-line chart;
Q3-How did the unplanned pregnancy affect your life?
9)         RWB1443 Broadcast Revolution World Contraceptive Day UK research top-line chart:
Q5-Would you consider using a different form of contraception?

10)       Bearak J, Painchalk A, Ganatra B, et al. Unintended pregnancy and abortion by income, region, and the legal status of abortion: estimates from a comprehensive model for 1990–2019. Lancet Glob Health. 2020;8(9):e1152-e1161. doi:10.1016/S2214-109X(20)30315-6

11)       Kantorová V, Wheldon MC, Ueffing P, Dasgupta ANZ (2020) Estimating progress towards meeting women’s contraceptive needs in 185 countries: A Bayesian hierarchical modelling study. PLoS Med 17(2): e1003026. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003026 **According to Kantorová et. al, modern methods of contraception include female and male sterilization, the intrauterine device (IUD), the implant, injectables, oral contraceptive pills, male and female condoms, vaginal barrier methods, the lactational amenorrhea method (LAM), emergency contraception and other modern methods such as the contraceptive patch or vaginal ring.

NL-NON-110008