Deb Telman Organon’un Genel Danışmanıdır. Bu pozisyonda Kıdemli Genel Danışman olarak hizmet veren Deb, şirketin dünya çapındaki Hukuki İşleri, Uyum ve Küresel Çevre Sağlığı ve Güvenliğinden sorumludur. Organon’un lider bir kadın sağlığı şirketi olmasına yardımcı olacak yüksek etik standartlarının uygulamadaki devamlılığına odaklanmıştır.

Deb, kariyeri boyunca birçok Fortune 500 şirketinde üst düzey roller üstlendi. Bir biyofarmasötik şirketi olan Sorrento Therapeutics’te Deb, 2018’den 2020’ye kadar Kıdemli Başkan Yardımcısı, Genel Danışman ve Şirket Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Daha önce Deb, 2015’ten 2018’e kadar çok uluslu bir inşaat teknolojisi ve çözümleri şirketi olan Johnson Controls International’da Başkan Yardımcısı ve Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. Kariyerinin başlarında, AbbVie ile başarılı bir şekilde birleşip daha sonra şirketin ayrılışını yönettiği Abbott Laboratories’de ve The Boeing Company gibi şirketlerde üst düzey hukuki pozisyonlarda çalıştı.

Deb, Haziran 2021’de AtriCure, Inc.’in Yönetim Kurulu’na seçildi. Aynı zamanda, eğitimi ilerletmeye ve daha bilgili ve bağlantılı bir toplum yaratmaya kendini adamış olduğu Chicago Şehir Üniversiteleri (City Colleges of Chicago) ve Chicago Beşeri Bilimler Festivali’nin (Chicago Humanities Festival) Yönetim Kurulu Üyesidir.

Pennsylvania Üniversitesi Matematik bölümünden lisans diplomasını alan Deb, Boston Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim görmüştür.

Rachel Stahler, Organon’un Bilişim Kurulu Başkanı’dır. Tüm kadınların daha iyi ve daha sağlıklı bir hayat geçirmesine yardımcı olmak için Organon’un İş Teknolojisine liderlik etmektedir. Rachel bu pozisyonda, şirketin müşterileri ve sundukları için değer yaratması adına Organon’daki stratejinin her yönünü ele alan dijital çalışmaları yönetiyor.

Sağlık sektöründeki 20 yıllık teknoloji deneyimini ve hastalara yeni ilaçlar ve çözümler getirme tutkusunu beraberinde Organon’a getirmiştir. Rachel en son Allergan’da CIO olarak çalıştı. Daha önce Syneos Health, inVentiv Health ve Optimer Pharmaceuticals’ta CIO pozisyonlarında bulundu. Kariyerinin başlarında, Pfizer’da teknolojiyle ilgili üst düzey roller üstlendi.

Rachel, bir kanser teşhis ve ilaç şirketi olan NeoGenomics’in Yönetim Kurulunda yer almaktadır. Pennsylvania Üniversitesinden lisans mezunu olan Rachel, Columbia Üniversitesinden MBA’e sahiptir.

Finans Departmanı Yöneticisi olan Matt Walsh, Organon’un finansal stratejisinin geliştirilmesinden ve yürütülmesinden sorumludur. Organon’un lider bir kadın sağlığı şirketi olma hedefine ulaşabilmesi için kârlılığı ve hissedar değerini artırmaya ve en yüksek finansal bütünlük standardını sağlamaya odaklanmıştır.

Kariyeri boyunca Matt, birçok kamu şirketinde CFO ve benzer pozisyonlarda çalıştı. Organon’a katılmadan önce Allergan ve Catalent’te Başkan Yardımcısı ve CFO’ydu. Daha önce Escala Group ve GenTek’te finans ve liderlik pozisyonlarında görev aldı. Ayrıca Matt, kimya ve bankacılık sektörlerinde kurumsal gelişim  gibi farklı roller üstlendi.

Matt, CFA® sertifikalı bir yetkili finansal analisttir. Yaşam bilimleri endüstrisine özel yazılım ve danışmanlık hizmetleri sağlayan Certara’nın Yönetim Kurulunda yer alan Matt, daha önce ise bir etiket çözümleri sağlayıcısı olan Multicolor Corporation’ın Yönetim Kurulunda yer alıyordu.

Matt, lisansını ve işletme yüksek lisansını Cornell Üniversitesi kimya mühendisliği bölümünde tamamlamıştır.

Organon’un İnsan Kaynakları Başkanı Aaron Falcione; en iyi yetenekleri çeken, tüm çalışanların aidiyet duygusuyla hareket ettiği ve Organon’un değerlerini yürekten kabul eden “önce kültür” anlayışına sahip bir şirket kurmaya odaklanmıştır. Temelinde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık olan şirketimizde Aaron; performans ve değişim yönetimi, yedekleme planlaması, öğrenme ve geliştirme, ücret ve yan hakların dahil olduğu Organon çalışan deneyiminin tüm açılarından sorumlu ve dünya çapında İnsan Kaynakları uzmanlarından oluşan bir ekibe liderlik etmekedir.

En son Aaron, Ticari organizasyon sorumluluğunun üstlendiği görevle Merck’te İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. Önce şirketin gelişen pazarlarında, ardından Amerika Birleşik Devletleri dışındaki tüm pazarlarda İK’ya liderlik etti. Merck’ten önce Siemens AG’de İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı olarak çalışan Aaron, PricewaterhouseCoopers’ın birleşme ve satın alma hizmetleriyle daha fazla sorumluluk üstlenerek farklı pozisyonlarda görev yaptı.

Maryland Üniversitesinden mezun olan Aaron, Kent State Üniversitesi endüstriyel psikoloji bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Geralyn Ritter, Organon’un Dış İlişkiler ve ESG Başkanıdır. Organon’un vizyonunu ve değerlerini, şirketimizin önemli paydaşlarla ve çevreyle girdiği etkileşimlerinde rehberlik ederek ve bu ilişkileri şekillendirerek temsil etmeye odaklanmıştır.

Geralyn, Organon’a katılmadan önce Merck’te hissedar katılımını yöneten Şirket Genel Sekreteri ve Küresel Kamu Politikası ve Kurumsal Sorumluluk başkanı olarak çalıştı.

Travmatik bir kazadan kurtulan Geralyn, tutkulu bir avukat, konuşmacı, dayanıklılık ve travma iyileşmesiyle ilgilenen bir yazardır. Şu an halen Penn Presbyterian Tıp Merkezi’nde Hasta ve Aile Danışma Konseyi’ne eş başkanlık etmekte ve Duke Üniversitesindeki sosyal sorumluluk ve karar verme gücü uygulamalarının yer aldığı Sanford Kamu Politikası Okulunun yönetim kurulunda yer almkatadır. 

Duke Üniversitesinde lisans eğitimini tamamlayan Geralyn, yüksek lisans derecesini İleri Düzey Uluslararası İlişkiler Okulundan aldıktan sonra Stanford Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Vic Nisita; çevikliği, verimliliği, kaliteyi ve yeniliği sürekli olarak geliştirmeyi hedef alarak, yeni bir çalışma modeli oluşturmaya odaklanan Organon’un Küresel Ticari Hizmetleri Başkanıdır. Vic, çalışanlar ile müşterilere en iyi deneyimleri yaratmak için işlem ve bilgi yoğunluklu, tüm hizmetlere entegre bir yönetişim ve iş uygulamaları sağlayan ve sürekli öğrenen bir ekibe liderlik etmektedir..

En son, ABD ve Kanada dışında MSD olarak bilinen Merck’te Ticari Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak çalışmaktaydıı. Bu pozisyonda Vic; strateji geliştirme, dijital dönüşüm, satış ve pazarlama operasyonları ve üstün başarı gibi çeşitli rekabet alanlarında ülke ekiplerine destek sağladı. Merck’teki yaklaşık yirmi yıllık çalışma hayatı; gelişen pazarlarda, kurumsal stratejide ve global operasyonel görevlerinde üstün başarılı bir liderliği içeriyordu.

Merck’e katılmadan önce Joe, McKinsey & Co.’da çalıştı. Burada telekomünikasyon ve bankacılık sektöründeki müşterilere destek verdi. Ayrıca, Kimberly Clark Corporation ve Georgia-Pacific’te mühendislik ve üretim operasyonlarını yönetti.

Minnesota Üniversitesinde makine mühendisliği lisansını tamamlayan Vic, Northwestern Üniversitesinden MBA’ini tamamlamıştır.

Joe Morrissey Üretim ve Tedarik Başkanı olarak görev yapmaktadır ve Organon’un daha sağlıklı bir dünya yaratmasına olanak sağlayan ilaçların ve diğer sağlık çözümlerinin küresel ölçekte üretiminden ve tedarik zincirinden sorumludur.

Joe, kariyerinde 30 yılı geçirdiği Merck’ten Organon’a geçmiştir. En son, Merck’in Hayvan Sağlığı Küresel Üretim ve Tedarik Organizasyonunda Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bundan önce şirketteki Halk Sağlığı için üretilen ilaçları denetledi. Daha geçmişte ise ilaç ve aşı üretimi, küresel tesis yönetimi, kurumsal strateji ve tedarik zinciri yönetiminde sorumluluğun arttığı farklı pozisyonlarında bulundu.

Lafayette Üniversitesinde mühendislik lisansını tamamlayan Joe, Villanova Üniversitesinden MBA’ini tamamlamıştır.

Organon’un Araştırma ve Geliştirme Başkanı olan Sandy Milligan, kadınların ve tüm hastaların her gün daha iyi ve daha sağlıklı yaşamalarına yardımcı olmak için özel bir portföyün geliştirilmesine öncülük ediyor. Sandy bu pozisyonda, ürün portföyünün çeşitliliğini ve şirketin uzun vadeli vizyonunu desteklemek için kuruluşun bilimsel, tıbbi ve mevzuata ilişkin çalışmalarını denetliyor.

Organon’a katılmadan önce Sandy, Merck’in Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Küresel Düzenleyici İlişkiler ve Klinik Güvenlik Başkanı olarak görev yaptı. Daha önce, Genentech’te Ürün Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak çalıştı ve 2002’den 2012’ye kadar Amgen’de giderek daha fazla sorumluluk aldığı yasal ve düzenleyici işlerle ilgili farklı pozisyonlarda görev aldı. 1987’den 1994’e kadar ABD Ordusu Tıbbi Birlikleri’nde hizmet veren Sandy,

2011-2017 yılları arasında İlaç Bilgi Derneği’nin (DIA) başkanlık görevinin de dahil olduğu Yönetim Kurulunda yer aldı ve kendisi şu an hala bir DIA üyesidir. Farklı bir liderlik anlayışını benimsemeye derinden bağlı olan Sandy, Merck Kadın Liderlik programının da eş sponsorudur.

Sandy, George Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş ve Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesinden lisans derecesini almıştır.

Susi Fiedler, Organon’da Ticari Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır ve şirketin büyümesindeni ve insanlar ile sağlık sistemleri için etki sağlamayı amaçlayan iş stratejisinden sorumludur. Bu rolü üstlenerek Organon’un, kadınları ve diğer müşterileri dinleyen, onlardan öğrenen, etkin ve farklı bir çalışma modeli aracılığıyla önemli paydaşları ile etkileşim kuran bir şirket olması için çalışmaktadır.

Susi, Kanada ve ABD dışında MSD olarak bilinen Merck şirketinden Organon’a geçmiştir. Merck’te sürekli daha fazla sorumluluk alarak satış ve pazarlama alanlarında yirmi yıldan uzun bir süre çalışmıştır.  Son olarak, çift haneli büyüme sağlanmasında önemli rol oynadığı Ticari Organizasyonun Avrupa ve Kanada Başkanı olarak görev yapmıştır. Bu görevden önce, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın ardından Almanya’da Genel Müdürlük yapmış ve bu ülkelerdeki işleri yeniden şekillendirip ileri taşımıştır. Ayrıca, pek çok önemli terapötik alanda küresel ve bölgesel pozisyonlarda hizmet vermiştir.

Susi, Almanya’daki Passau Üniversitesinden işletme ve pazarlama alanında doktora derecesine sahiptir.

Kevin Ali, dünyadaki tüm  kadınlara daha iyi ve daha sağlıklı bir yarın yaratma amacıyla yola çıkmış küresel sağlık şirketi Organon’un CEO’su ve Yönetim Kurulu üyesidir. Kevin, 2021 yılında kadınların karşılaştığı önemli sağlık sorunlarını ele almak ve tüm dünyada etkili çözümler sunmak için Organon’un kurulmasına öncülük etmiştir.

Merck’te pek çok liderlik görevini üstlenen Kevin, sağlık ve ticaret alanında 30 yılı aşkın bir deneyime sahip. Organon’u yönetmeden önce Kevin, Merck’in uluslararası iş bölümünün Başkanıydı ve dünya nüfusunun %96’sını oluşturan ABD dışındaki ticari pazarlarla ve Merck’in ilaç gelirlerinin yarısından fazlasıyla ilgilenmekteydi. Kevin’in liderliğinde yürütülen işler, Merck’in büyümesinde önemli bir etkendi. Bu görevlerinden önce Kevin, gelişen pazarlar bölgesinin başkanı olarak çalışmaktaydı. Burada pek çok pazarın performansını sürdürülebilir büyümeye ve güce dönüştürdü. Kariyerinin başlarında ise Almanya ve Türkiye’de Genel Müdürlük yapan Kevin, ayrıca önemli terapötik iş birimlerine liderlik etti.

Kevin Santa Clara Üniversitesinden İşletme Yüksek Lisansına (MBA) sahiptir ve lisans eğitimini Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesinde tamamlamıştır.