Organon Czech Republic (Czech version)

Seznam produktů

AdrovanceProduct information
AerinazeProduct information
AeriusProduct information
ArcoxiaProduct information
AsmanexProduct information
AzomyrProduct information
CerazetteProduct information
DiprosalicProduct information
DiprosoneProduct information
ElocomProduct information
ElonvaProduct information
EzetrolProduct information
FosavanceProduct information
InegyProduct information
LerivonProduct information
LivialProduct information
LixianaProduct information
MarvelonProduct information
MercilonProduct information
NasonexProduct information
NeoclaritynProduct information
NuvaringProduct information
OntruzantProduct information
OrgalutranProduct information
OrgametrilProduct information
PuregonProduct information
SingulairProduct information
SycrestProduct information
VantavoProduct information
ZoletorvProduct information

VPOIS

Vstoupili jste do veřejně přístupné části, která obsahuje informace o všech registrovaných léčivých přípravcích zastupovaných společností Organon Czech Republic s.r.o. Povinnost zřídit tuto “Veřejně přístupnou odbornou informační službu – VPOIS” vyplývá ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, v platném znění (§ 33 odst. 3 písm. g) bod 1.). Aktuální informace o jednotlivých přípravcích a o jejich dostupnosti naleznete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv po zvolení konkrétního přípravku ze seznamu níže, resp. kliknutím na zvýrazněný text: Informace o přípravku. Informace o přípravku je k dispozici ve sloupci označeném PIL. Mějte, prosím, rovněž v patrnosti, že Informace o přípravku v žádném případě nenahrazuje pokyny lékaře nebo lékárníka.

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol. Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Informační služba pro nevidomé a slabozraké je dostupná na tel +420 233 010 300. V případě dotazů na konkrétní přípravek skupiny Organon nás, prosím, kontaktujte na adrese Organon Czech Republic s.r.o., Národní 135/14, 110 00 Praha 1, Česká republika nebo emailem na dpoc.czech@organon.com, či telefonicky na čísle +420 233 010 300.

Aktuální informace o dostupnosti léčivých přípravků naleznete v rámci databáze zde.

Organon Czech Republic s.r.o.

Národní 135/14, 110 00 Praha 1, Česká Republika

Hlášení nežádoucích účinků

Uveďte prosím:

  • jakého léku se nezamýšlená nebo nepříznivá odezva týká
  • kdy se u Vás nebo Vašeho pacienta nežádoucí účinek objevil
  • reakci na lék, kterou pokládáte za nežádoucí účinek
  • pokud jste pacient, prosím uveďte kontakt na Vašeho lékaře, který Vás léčil, když se nežádoucí účinek objevil. Prosím získejte souhlas od svého lékaře, že ho budeme kontaktovat.
  • Vaše kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, email)

Nežádoucí účinky můžete hlásit také na stránkách.