Organon Privacybeleid
Ingangsdatum: 21 juni 2024

Onze inzet voor Privacy. Bij Organon begint privacy met vertrouwen.

Het Organon & Co. Global Privacy Office onderhoudt een privacyprogramma dat is gebaseerd op vier privacywaarden die de grondslag vormen voor verantwoorde betrokkenheid, interacties en gebruik van informatie over mensen. Deze waarden zijn:

  • respect voor individuele privacyverwachtingen,
  • vertrouwen opbouwen en behouden, en
  • privacyschendingen voorkomen.

Ons privacyprogramma is gebaseerd op een platform van organisatorische aansprakelijkheid op alle niveaus voor privacy, rentmeesterschap van de gegevens die we gebruiken om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, consistente internationale privacy- en gegevensbeschermingspraktijken en -normen die onze traditie voortzetten van het in stand houden van hoge ethische normen in onze bedrijfsactiviteiten en continue overzicht om te garanderen dat we blijven anticiperen op veranderingen van privacyverwachtingen terwijl onze technologie en ons bedrijf blijven groeien.

Landspecifieke contactgegevens

Bezoek onze contactpagina voor meer informatie over uw privacyrechten en voor landspecifieke informatie.

image

Consistente wereldwijde normen

We hebben gewerkt aan de implementatie en handhaving van consistente wereldwijde privacystandaarden om zekerheid te bieden over hoe we onze privacy- en gegevensbeschermingsverplichtingen in vele landen en regio’s beheren en APEC Cross Border Privacy Rules-ecertificering te ondersteunen. Deze certificatie is gebaseerd op ons Privacybeleid.

image

Onze benadering van privacyvertrouwen

Wij geloven dat vertrouwen een fundamentele waarde voor privacy is en essentieel is voor onze bedrijfsmissie om ingenieuze gezondheidsoplossingen te bieden die mensen in staat stellen hun beste leven te leiden. Onze wereldwijde privacyprogrammastrategie is erop gericht vertrouwen te wekken in hoe we omgaan met mensen en hoe we informatie over mensen over de hele wereld openen, gebruiken en overdragen.

Transparantie

We erkennen dat het voor mensen ingewikkeld kan zijn om alle verschillende manieren te begrijpen waarop informatie over hen kan worden waargenomen, gedetecteerd, verzameld, doorgegeven, gebruikt, geanalyseerd en overgedragen. We gebruiken verschillende benaderingen ter ondersteuning van ons doel om onze werkwijzen transparant te maken, zowel voor mensen over wie we informatie verwerken als voor de toezichthouders en hun functionarissen die onze praktijken beoordelen. Belangrijke voorbeelden zijn onder andere:

  • Online Privacy – ons Privacybeleid beschrijft de manieren waarop we online informatie over mensen verwerken
  • Tracking-technologieën – ons beleid inzake online tracking beschrijft de manieren waarop onze websites en online services cookies en andere online trackers (volgers) gebruiken
  • Contextuele kennisgevingen – die wij verstrekken op het moment dat u onze diensten gebruikt of eraan deelneemt
  • Uitgebreide privacyverklaringen – deze zijn bedoeld om een grondig perspectief te bieden op hoe onze privacypraktijken op specifieke belanghebbenden van toepassing zijn.