Teie isikuandmete kogumise ja töötlemise eest vastutava andmetöötleja kontakt:

Organon Pharma B.V. Estonia Representative Office
Metro Plaza (3rd floor), Viru väljak 2
10111 Tallinn
Estonia

1.  Andmete töötlemise õiguslik alus. Töötleme teie isikuandmeid meie Privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus hõlmab niisugust töötlemist, mis:

  1. on vajalik selleks, et täita teie ja eespool loetletud üksus(t)e vahelist lepingut;
  2. on vajalik selleks, et osutada teile taotletud teenuseid ning teie isiku tuvastamiseks ja autentimiseks, et võiksite kasutada meie veebilehti;
  3. on vajalik selleks, et täita õiguslikke nõudeid (näiteks selleks, et järgida kohaldatavaid raamatupidamiseeskirju ja korraldada kohustuslikke avaldamisi õiguskaitseorganitele);
  4. on vajalik seaduslikel ärilistel eesmärkidel, näiteks meievaheliste suhete haldamiseks, turvakaitse tagamiseks, meie veebisaitide, toodete, teenuste või reguleerivate nõuete, nagu ravimiohutuse järelevalve, parandamiseks;
  5. põhineb teie nõusolekul, kui see on asjakohane ja on antud vastavalt kohalikele eeskirjadele (näiteks teile toodete ja teenuste kohta teabe edastamiseks ja turundusteabe saatmiseks).

Vajaduse korral võite oma nõusoleku hiljem igal ajal tagasi võtta, kasutades saadud sõnumitesse lisatud mehhanismi või võttes ühendust isikuandmete kaitse osakonnaga. Teie nõusoleku hilisem tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Mõnel juhul võidakse teil paluda meile ülalpool kirjeldatud isikuandmete esitamist, et saaksime pakkuda teile kõiki oma tooteid ja teenuseid ning et saaksite kasutada mõnda meie veebisaidi funktsiooni.

2. Isikuandmete rahvusvaheline ülekandmine

Teie isikuandmeid võib vajaduse korral avaldada Organoni üksustele ja kolmandatele osapooltele, kes asuvad Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides väljaspool Euroopa Liitu (EL) või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), sealhulgas riikides, mis ei pruugi pakkuda teie koduriigiga samal tasemel andmekaitset. Oleme rakendanud asjakohaseid turvalisuse ja vastavusmehhanisme, et tagada teie isikuandmete kaitse vastavalt nõuetele ja teie õiguste, nagu näiteks ELi heakskiidetud andmekaitset käsitlevad lepingulised klauslid. Lisaks sellele on teie isikuandmete saajatel konfidentsiaalsuskohustus õiguslikult siduva raamistiku kaudu. Lisateavet nende meetmete ja teile nendega antavate õiguste kohta saate, võttes ühendust isikuandmete kaitse osakonnaga.

3. Profiilide koostamine ja automatiseeritud otsuste tegemine

Teavitame teid, kui rakendame profiilide koostamise mehhanisme teile esitatava teabe kohandamiseks või kui kasutame automatiseeritud otsuste tegemise tehnoloogiaid, mis toetavad meie andmetöötlustoiminguid. Vajaduse korral saab sellise otsuse tegemiseks kasutatud loogika kohta lisateavet, võttes ühendust isikuandmete kaitse osakonnaga. Võite kasutada ka oma õigust esitada sellise otsuse suhtes vastuväide või nõuda selle kohta Organoni ekspertiisi.

4. Teie õigused

Lisaks õigusele pääseda andmetele ligi või neid parandada, võib teil olla kohaldatava seaduse kohaselt õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine või taotleda töötlemise piiramist, samuti õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist ja teisaldamist. Taotluse tegemiseks peab kontakteeruma isikuandmete kaitse osakonnaga.

Isikuandmete kaitse osakonna linki saab kasutada ka isikuandmete töötlemise või Privaatsuspoliitikaga seotud päringute ja/või kaebuste esitamiseks.

Kui teil on muresid seoses isikuandmete kasutamisega või mis tahes teiepoolse õiguste kasutamisega, on teil võimalus esitada kaebus kohalikule andmekaitse järelevalveasutusele või kohalikule kohtule.