Voimaantulopäivä: 01.06.2021

Henkilötietojesi keräämisestä ja käsittelystä vastaavat rekisterinpitäjät ovat alla mainitut tahot:

Organon Finland Oy
Puolikkotie 8,
5th floor
Espoo, 02230
Finland

 1. Lainmukainen peruste tietojen käsittelylle: Käsittelemme henkilötietoja tietosuojakäytännössämme esitettyihin tarkoituksiin.

  Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste täyttyy, mikäli henkilötietojen käsittely on
 1. tarpeellista sinun ja yllä mainitun yksikön tai yllä mainittujen yksiköiden välillä solmitun sopimuksen täyttämiseksi
 2. tarpeellista pyytämiesi palveluiden toimittamiseksi ja sinun tunnistamiseksi ja henkilöllisyytesi todentamiseksi, jotta voit käyttää palveluitamme
 3. tarpeellista noudattaaksemme lainmukaisia velvoitteitamme (esim. noudattaaksemme sovellettavia kirjanpitosääntöjä ja antaaksemme pakollisia tiedonantoja lainvalvontaviranomaisille)
 4. tarpeellista lainmukaisen liiketoiminnallisen perusteen takia, esimerkiksi hallinnoidaksemme sinun ja meidän välisiä suhteita, varmistaaksemme tietosuojan, parantaaksemme verkkosivustojamme, tuotteitamme ja palveluitamme, tai sääntelyvaatimusten, kuten lääketurvatoiminnan noudattamiseksi
 5. paikallisten säännösten mukaista ja perustuu suostumukseesi, silloin kun se on mahdollista (esimerkiksi kertoaksemme sinulle tuotteistamme ja palveluistamme ja kohdentaaksemme sinulle mainontaa).

Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa käyttämällä vastaanottamiisi viesteihin sisältyviä linkkejä tai ottamalla yhteyttä maailmanlaajuiseen tietosuojatoimistoomme. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen, joka perustui suostumukseesi ennen sen peruuttamista.

Joissain tapauksissa sinun täytyy mahdollisesti toimittaa meille yllä mainittuja henkilötietoja, jotta voisimme tarjota sinulle tuotteitamme ja palveluitamme, ja jotta voit käyttää joitakin verkkosivustomme ominaisuuksia.

 1. Kansainväliset henkilötietojen siirrot: Henkilötietojasi saatetaan välittää tarvittaessa Yhdysvalloissa ja muissa Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella sijaitseville Organon:n yksiköille ja kolmansille osapuolille, mukaan lukien maihin, jotka eivät välttämättä tarjoa samantasoista tietosuojaa kuin kotimaasi. Olemme ottaneet käyttöön asianmukaiset turvatoimet ja säännösten mukaiset menetelmät varmistaaksemme, että henkilötietosi suojataan vaaditulla tavalla ja oikeuksiasi kunnioitetaan. Näitä menetelmiä ovat mm. – EU:n hyväksymät tietosuojasopimuslausekkeet. Tämän lisäksi henkilötietojesi vastaanottajia sitovat luottamuksellisuusvelvoitteet lainmukaisen viitekehyksen mukaisesti. Lisätietoa näistä menetelmistä ja oikeuksistasi on saatavilla ottamalla yhteyttä maailmanlaajuiseen tietosuojatoimistoomme.
 2. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko: Ilmoitamme sinulle, mikäli otamme käyttöön profilointimenetelmiä räätälöidäksemme sinulle toimittamaamme tietoa tai mikäli käytämme automatisoituja päätöksentekomenetelmiä tukeaksemme tietojenkäsittelyämme. Saat tästä lisätietoja ottamalla yhteyttä maailmanlaajuiseen tietosuojatoimistoomme. Voit myös käyttää oikeuttasi vastustaa tällaista menettelyä tai vaatia Organon:n asiantuntijan lausuntoa tällaisesta päätöksestä.
 3. Oikeutesi: Sen lisäksi, että sinulla on oikeus päästä tarkastelemaan tai korjaamaan tetojasi, sinulla voi myös olla sovellettavan lain mukaan oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai pyytää tällaisen käsittelyn rajoitusta ja pyytää henkilötietojesi poistoa tai siirtämistä. Pyynnöt tulee esittää ottamalla yhteyttä maailmanlaajuiseen tietosuojatoimistoomme.

Linkkiä maailmanlaajuiseen tietosuojatoimistoomme voidaan myös käyttää kyselyiden lähettämiseen ja/tai valitusten esittämiseen henkilötietojen käsittelyyn liittyen tai käyttämään Organon:n sitovien yhtiösääntöjen mukaisia oikeuksia, kuten on esitetty tietosuojakäytännössämme.

Mikäli toimintamme henkilötietojesi käsittelyyn tai oikeuksiesi käyttöä koskeviin kysymyksiin meiltä saamiisi vastauksiin liittyen herättää sinussa huolta, voit esittää valituksen paikalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle tai paikalliselle oikeusistuimelle.