האחראית על איסוף ועיבוד המידע האישי שלך היא:

אורגנון פארמה ישראל בע”מ
רחוב עתיר ידע 1,
קומה מספר 7,
כפר סבא,
4464301,
ישראל.

1. הבסיס החוקי לעיבוד המידע:

לידיעתך, מסירת מידע לאורגנון נעשית מרצונך החופשי, ואינך מחויב לפי חוק למסור מידע זה.

אנחנו מעבדים מידע אישי למטרות המפורטות במדיניות הפרטיות שלנו.

הבסיס החוקי לעיבוד המידע האישי שלך כולל עיבוד שהוא:

i. הכרחי לביצוע החוזה בינך לבין החברה או החברות המפורטות לעיל;

ii. הכרחי כדי לספק לך את השירותים שביקשת וכדי לזהות ולאמת את זהותך כדי שתוכל להשתמש באתרי האינטרנט שלנו;

iii. הכרחי כדי לעמוד בדרישות החוק (למשל, לפעול בהתאם לכללים החשבונאיים החלים ולקיים חובות גילוי לרשויות אכיפת החוק);

iv. הכרחי לצורך מטרות עסקיות לגיטימיות, למשל, כדי לנהל את ההתקשרות עמך; להבטיח הגנות אבטחה, לשפר את אתרי האינטרנט שלנו ואת המוצרים והשירותים שלנו, או דרישות רגולטוריות כגון מעקב אחר בטיחות התרופות;

v. מתבסס על הסכמתך על פי העניין וכפי שנדרש על ידי הרגולציה המקומית (למשל, כדי להעביר לך מידע אודות המוצרים והשירותים שלנו ומידע שיווקי).

אתה רשאי לחזור בך מהסכמתך בכל עת, תוך שימוש במנגנון הנמצא בהודעות שקיבלת או על ידי יצירת קשר עם המחלקה הבינלאומית לענייני פרטיות. חזרה מהסכמתך אינה משפיעה על חוקיות עיבוד מידע אשר נעשה בהתבסס על הסכמתך שניתנה טרם הביטול.

שים לב, כי על אף שאינך מחויב למסור מידע כלשהו, במקרים מסוימים, הימנעות ממסירת מידע אישי עלולה למנוע את האפשרות לספק לך, באופן חלקי או מלא, את המוצרים והשירותים שלנו, ו/או את השימוש בתכונות מסוימות באתר שלנו.

2. העברה בינלאומית של מידע אישי:

המידע האישי שלך עשוי להימסר לפי הצורך, למטרות הנזכרות לעיל, לישויות Organon וצדדים שלישיים הנמצאים באיחוד האירופי…”

3. אפיון וקבלת החלטות אוטומטית:

אנו נודיע לך כאשר נשתמש באמצעי אפיון כדי להתאים אישית את המידע שאנחנו מספקים לך או כאשר אנחנו משתמשים בטכנולוגיות לקבלת החלטות באופן אוטומטי לסיוע בפעולות עיבוד המידע שלנו. במקרים רלוונטיים, ניתן לקבל מידע נוסף על הלוגיקה שמאחורי קבלת החלטות מן הסוג הזה, על ידי יצירת קשר עם המחלקה הבינלאומית לענייני פרטיות. אתה רשאי בנוסף להתנגד או לדרוש סקירה של מומחה מטעם Organon להחלטה כזו.

4. זכויותיך:

בנוסף לזכות הגישה למידע או לתיקון המידע, ייתכן שתהיה רשאי, בהתאם לדין הרלוונטי, להתנגד או לבקש להגביל את עיבוד המידע האישי שלך, ולבקש למחוק או להעביר את המידע האישי שלך. יש להגיש את הבקשות באמצעות יצירת קשר עם המחלקה הבינלאומית לענייני פרטיות.

הקישור למחלקה הבינלאומית לענייני פרטיות יכול לשמש בנוסף כדי לשלוח שאלות ו/או להגיש תלונות הקשורות לעיבוד מידע אישי או למימוש זכויות, כמפורט במדיניות הפרטיות שלנו.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש במידע האישי שלך או השגות בנוגע למענה שלנו לעניין מימוש זכויותיך, הנך רשאי להגיש תלונה אצל הרשות הרגולטורית המקומית להגנת מידע, או בבית המשפט המקומי, לפי העניין.

שאלות על פרטיות? בקר בדף יצירת הקשר שלנו לקבלת מידע נוסף על זכויות הפרטיות שלך ועל מידע ספציפי למדינה.