Duomenų valdytojas , atsakingas už jūsų asmeninės informacijos rinkimą ir tvarkymą, yra nurodytas toliau:

Organon Pharma B.V.
Lithuania Representative Office „Organon“
44A Gedimino avenue,
Vilnius, 1110,
Lithuania

1. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas: Asmeninę informaciją tvarkome mūsų privatumo politikoje nustatytais tikslais.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas apima tvarkymą, kuris yra:

  1. būtinas sutarties tarp jūsų ir anksčiau nurodyto (-ų) subjekto (-ų) vykdymui;
  2. būtinas siekiant suteikti jūsų prašomas paslaugas ir identifikuoti bei patvirtinti jūsų tapatybę, kad galėtumėte naudotis mūsų svetainėmis;
  3. būtinas siekiant laikytis teisinių reikalavimų (pavyzdžiui, laikytis galiojančių apskaitos taisyklių ir privalomai atskleisti duomenis teisėsaugos institucijoms);
  4. būtinas teisėtais verslo tikslais, pavyzdžiui, valdyti mūsų santykius su jumis, užtikrinti saugumą, patobulinti mūsų interneto svetaines ir produktus bei paslaugas arba reglamentavimo reikalavimus, pvz., dėl farmakologinio budrumo;
  5. pagrįstas jūsų sutikimu, kai jo reikia ir reikalaujama pagal vietinius teisės aktus (pavyzdžiui, pranešti jums apie mūsų produktus ir paslaugas bei pateikti rinkodaros informaciją).

Kai taikoma, jūsų sutikimas gali būti bet kuriuo metu atšauktas, naudojant į gautus pranešimus įdėtą įrankį arba susisiekiant su privatumo reikalų skyriumi. Vėlesnis jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos tvarkymo teisėtumui sutikimo pagrindu prieš jį atšaukiant.

Kai kuriais atvejais jums gali reikėti pateikti mums asmeninės informacijos, kaip aprašyta aukščiau, kad galėtume pateikti visus mūsų produktus bei paslaugas ir kad jūs galėtumėte naudotis kai kuriomis mūsų svetainės funkcijomis.

  1. Tarptautiniai asmens duomenų perdavimai: Jei reikia, jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti Organon subjektams ir trečiosioms šalims, esančioms Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse už Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, įskaitant šalis, kurios gali neužtikrinti tokio paties duomenų apsaugos lygio, kaip jūsų gimtoji šalis. Mes įdiegėme tinkamus saugumo ir atitikties mechanizmus, kad jūsų asmeninė informacija būtų apsaugota, kaip to reikalaujama, ir kad būtų gerbiamos jūsų teisės, pvz. ES patvirtintas standartines sutarties sąlygas. Be to, jūsų asmeninės informacijos gavėjai privalo laikytis konfidencialumo įsipareigojimų taikant teisiškai įpareigojančią tvarką. Daugiau informacijos apie šias priemones ir jų suteiktas teises galite gauti susisiekę su privatumo reikalų skyriumi.
  2. Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas: Mes jus informuosime, kai įdiegsime profiliavimo mechanizmus, kad galėtume pritaikyti jums pateikiamą informaciją, arba kai naudosime automatizuoto sprendimų priėmimo technologijas, kad palaikytume savo duomenų tvarkymo veiklą. Kai taikoma, daugiau informacijos apie tokio sprendimo priėmimo logiką galite gauti susisiekdami su privatumo reikalų skyriumi. Jūs taip pat galite pasinaudoti savo teise nesutikti arba reikalauti, kad Organon ekspertas patikrintų tokį sprendimą.
  3. Jūsų teisės: Be teisės susipažinti su informacija ar ją ištaisyti, pagal galiojančius įstatymus galite turėti teisę nesutikti su jūsų asmeninės informacijos tvarkymu arba reikalauti jį apriboti, taip pat reikalauti ištrinti ir perkelti jūsų asmeninę informaciją. Prašymai turėtų būti pateikti susisiekiant su privatumo reikalų skyriumi.

Nuoroda į Pasaulinio privatumo reikalų skyriumi taip pat gali būti naudojama siekiant inicijuoti užklausas ir (arba) pateikti skundus, susijusius su asmens duomenų tvarkymu, arba pasinaudoti konkrečiomis Organon privalomosiomis taisyklėmis suteiktomis su asmens duomenų tvarkymu susijusiomis teisėmis, kaip nurodyta mūsų privatumo politikoje.

Jei turite papildomų rūpesčių, susijusių su tuo, kaip naudojame jūsų asmeninę informaciją, ar mūsų reakcija į bet kokį jūsų pasinaudojimą savo teisėmis, turite galimybę pateikti skundą atitinkamai savo vietos duomenų apsaugos priežiūros institucijai arba vietos teismui.