Illustration of woman with flowers in hair, head tilted back, in profile, against black background, representing the embodiment of Environmental, Social and Governance.

Životní prostředí, sociální otázky a veřejná politika

Náš report ESG za rok 2021 je nyní k dispozici

Přečtěte si reportOpens a new window

Illustration of woman in profile with play button for ESG strategy video

Její Závazek. Náš Cíl. Jsem zde pro její zdraví.

Naším posláním je zlepšovat zdraví žen a dívek tak, aby mohly bez problémů naplňovat své sny a ambice. Bojem proti genderovým nerovnostem ve zdraví usilujeme o vybudování udržitelnější budoucnosti pro ženy, rodiny, ale také pro celou společnost.

Náš cíl je poháněn jejím závazkem

Náš cíl je neoddělitelně spjatý s vizí naší společnosti: dělat každý den lepší a zdravější pro každou ženu na světě. Bojem proti genderovým nerovnostem ve zdraví usilujeme o vybudování udržitelnější budoucnosti pro ženy, rodiny, ale také pro celou společnost. Naše ESG cíle (z anglického „Environmental, Social, and Governance“) se zaměřují na tři oblasti: Her Equity (Její rovnost), Her Planet (Její planeta) a Her Trust (Její důvěra). Současně se soustředíme na problémy, které jsou klíčové pro naše stakeholdery, pro naše podnikání, a především pro ženy na celém světě.

Illustration of back of woman with flowers in hair against grey background representing the social aspect of the ESG platform

Její rovnost

Ženy po celém světě se potýkají se zdravotními problémy a řeší různé potřeby, které nejsou naplněny. Naším cílem přinášet inovace, které ženám a dívkám pomohou dostát svých závazků a vést zdravější a emancipovanější život.

Illustration of woman cradling globe with scene of stream and mountains representing the environmental aspects of the ESG framework

Její planeta

Ženy jsou nepoměrně více zasaženy dopady změn klimatu. Rovněž jsou zranitelnější vůči nedostatku zdrojů. Zdravá planeta je tak pro ně klíčová a umožňuje jim dosahovat svých závazků.

Illustration of two rows of women of diverse cultural backgrounds facing each other on beige background representing ESG policy

Její důvěra

Záleží nám na naplnění jejích závazků, proto podporujeme vyvážené zastoupení žen a mužů na všech úrovních. Naším cílem je reflektovat rovnost pohlaví v naší společnosti tak, jak ji chceme vidět ve světě.

Cíle

Její závazek. Její budoucnost. Lepší možnosti pro plánované rodičovství všude na světě

Společnost Organon usiluje o zlepšení možností pro plánované rodičovství. Prostřednictvím naší iniciativy „Her promise access initiative“ spolupracujeme s organizacemi po celém světě na zajištění vzdělání, školení a přístupu k cenově dostupné antikoncepci v 69 nejméně rozvinutých zemích světa.

Podporujeme cíle udržitelného rozvoje OSN

Společnost Organon podporuje cíle udržitelného rozvoje OSN, účastní se iniciativy OSN Global Compact a řídí se principy zodpovědného podnikání. Naší ambicí je začlenit zásady šetrného hospodaření s vodou, jak jsou definované v závazcích CEO Water Mandate (spadající pod zmiňovanou iniciativu Global Compact), do našich obchodních modelů.

Illustration of diverse group of individuals at conference room table reviewing ESG strategy and policy

Zásady a stanoviska

Naše politika se zakládá na prosazování zájmů žen, zlepšování veřejného zdraví a dostupnosti léků.