Op naar een nationaal plan voor vrouwengezondheid in Nederland

Save Print

March 14, 2023 10:05 am EDT

AMSTERDAM / OSS – Het is hoog tijd om vrouwengezondheid – ook in Nederland – te verbeteren. Daarom presenteerde Organon tijdens het symposium bij de start van het 100-jarig jubileum haar ambitie voor een nationaal plan voor vrouwengezondheid.

Het vrouwenlichaam is anders dan dat van de man en vergt een andere benadering. Vrouwspecifieke klachten worden soms niet herkend en vrouwen voelen zich in de spreekkamer nog regelmatig ongehoord. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten spreekt men nog steeds van “atypische klachten” bij de vrouw, terwijl het gaat om de helft van de wereldbevolking.

“Door het dichten van de kloof tussen mannen- en vrouwengezondheid kunnen we enorme gezondheidswinst behalen en zorgen voor een beter dagelijks leven voor iedere vrouw. Die gezondheidswinst betekent ook maatschappelijk-economische winst: het versterkt de positie van de vrouw én van haar omgeving. Om die reden roepen wij op om – vanuit de overheid en samen met partners – een nationale strategie voor vrouwengezondheid op te stellen”, aldus Petra Willems, Managing Director Organon Benelux.

Momentum
De diverse sprekers tijdens het symposium op Internationale Vrouwendag waren het over één ding eens: het momentum is nu, met steeds meer bewustzijn en aandacht voor vrouwengezondheid. Zo zetten overheidsinstanties zoals de FDA en EMA zich al in voor betere inclusie van vrouwen in klinisch geneesmiddelenonderzoek en gedifferentieerde interpretatie van de uitkomsten, en zijn er Europese en Nederlandse subsidies voor gender- en seksespecifieke onderwerpen. “Vrouwengezondheid is een investering die niet zozeer draait om de kosten maar om de uitkomst. Een holistische aanpak is van belang, waarbij partijen sectoroverstijgend samenwerken”, aldus Michael Pergine Head of Global Policy, Government Relations and ESG Strategy bij Organon.

Jannet Vaessen, directeur-bestuurder van WOMEN Inc., benadrukt het belang van een gezamenlijke aanpak, waarin bijvoorbeeld hormoongerelateerde klachten meer aandacht krijgen. “Er is vijf keer meer geld geïnvesteerd in erectiestoornissen dan in menstruatieklachten, terwijl ongeveer 19% van de mannen krijgt last van erectieproblematiek, tegenover 75% van de vrouwen met PMS-symptomen.”
“Maar om de gezondheidsklachten van vrouwen aan te pakken is ook de toegang tot zorg en educatie voor alle vrouwen van belang”, aldus Europarlementariër Samira Rafaela die haar plannen deelde voor een Europese aanpak van gezondheidsachterstanden bij vrouwen.

Economisch belang
Het verbeteren van vrouwengezondheid kent een economisch belang. Plaatsvervangend ambassadeur van de Verenigde Staten Aleisha Woodward: ‘Het tekort aan arbeidskrachten in Nederland kan worden teruggedrongen. 70% van de deeltijdwerkers is vrouw. Als we de omstandigheden zo kunnen vormgeven dat maar een paar vrouwen meer gaan werken, versterken we de economie.” Dit beaamt ook Angela Maas, emeritus hoogleraar vrouwencardiologie. “Goede gezondheidszorg voor vrouwen vergroot de maatschappelijke en economische bijdrage die vrouwen kunnen leveren.”

Roep naar onderzoek
Belangrijk onderdeel van het Nationaal Plan is de behoefte aan onderzoek. Hoogleraar Gynaecologie en Obstetrie Annemiek Nap (Radboud UMC) geeft aan dat vrouwen steeds beter voor zichzelf kunnen opkomen. “Van belang is het dat we kennis over vrouwgerelateerde ziektes uitbreiden en dat daar ook budget voor wordt vrijgemaakt, want dat is nu nog onvoldoende het geval.” Die behoefte aan kennis wordt ook door Samira Rafaela benadrukt, zowel in de medische wereld maar ook onder vrouwen en meisjes zelf. “Dit vraagt om lange-termijninvesteringen.”

Strategische agenda
In het Verenigd Koninkrijk is in juli 2022 een nationale Women’s Health Strategy door de regering gelanceerd om de gezondheid en het welzijn van vrouwen en meisjes te verbeteren. De ambities uit deze strategie komen voort uit een grootschalige publieke enquête, een brede expertise-uitvraag bij zorgprofessionals en een focusgroep-onderzoek. Het onderzoek, de strategie en het beleid uit het Verenigd Koninkrijk kunnen uitstekend worden gevalideerd en vertaald naar de Nederlandse context. Jannet Vaessen: “We hebben de juiste partners en het juiste moment: graag nodig ik Organon uit om een grotere beweging te steunen.” Ook Angela Maas roept op de krachten te bundelen. Met het Nationaal Plan willen Organon en partners in het zorgveld en het sociaal-maatschappelijke domein elkaar versterken om de politiek te bewegen tot een Nederlandse strategie op vrouwengezondheid.