İlkelerimiz

İlkelerimizi açıklık ve şeffaflıkla tüm paydaşlarımızla paylaşıyoruz.

İşimizi herkese sorumlu olduğumuz şekilde yürütüyoruz.

Kadınların ve hastaların haklarını geliştiren, halk sağlığını iyileştiren ve sağlık çözümlerine erişimi teşvik eden politikaları destekliyoruz. Vizyon ve misyonumuzla uyumlu alanlarda politika planları geliştiriyor ve kadınlar ile ailelerinin sağlığını iyileştirme tutkumuzu çalışmalarımızın temeline koyuyoruz.

Toplumsal İlkelerimiz

Kadınların refahı

Şirketimizde ve dünyada cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Kadınların refah durumunu iyileştirdiğimizde, onların yaşam kalitelerini, ailelerinin yaşamını ve toplumu da geliştirmiş oluruz.

Sağlık hizmetlerine erişim

Yenilikçi sağlık çözümleri sunarak ve hastaları bu çözümlerle buluşturarak tüm insanların en iyi şekilde yaşamasını hedefliyoruz.

Sağlıkta yenilik

Yenilik genlerimizde var. Hastaların yararı için sağlık ekosisteminde yeniliği teşvik eden politikaları destekliyoruz.

Halk sağlığı

Bulaşıcı olmayan hastalıkların artan yükü ve çevre gibi günümüz dünyasının pek çok sağlık sorununu ele almada aktif rol oynamayı amaçlıyoruz.

Şeffaflık ve Dürüstlük

Etik ve dürüst çalışmaya olan bağlılığımız kimliğimizi yansıtmaktadır. Buradan hareketle sektörümüzdeki yasalar ve mevzuatlarla ilgili görüşlerimizi şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz.