KULLANIM ŞARTLARI

İşbu hükümler son olarak Haziran 2021’de güncellenmiştir.

İşbu web sitesi Jersey City, New Jersey, A.B.D’deki Organon & Co. bünyesindeki Organon LLC (“Organon” ya da “Şirket”) tarafından yönetilmekte olup hedef kitlesi 18 yaş ve üzeri bireylerdir. Bu web sitesinin içeriği telif hakkı yasaları uyarınca korunuyor olabilir. İçeriği ancak ticari amaçlar gütmeden kişisel kullanım için indirebilirsiniz. İçeriğin kopyalanması dahil diğer tüm kullanım biçimleri kesinlikle yasaktır. Bu sitedeki ticari markalar, hizmet markaları, ticari sunumlar ve logolar fikri mülkiyet yasalarının koruması altında olup Organon yasal temsilcisinden önceden yazılı izin alınmaksızın hiçbir amaçla kullanılamaz, iletilemez, dağıtılamaz veya çoğaltılamaz.

Bu web sitesini kullanarak bu sayfadaki kullanım şartlarına (“Kullanım Şartları”) hiçbir sınırlama olmaksızın tabi olmayı ve bunlara uygun davranmayı kabul etmektesiniz. Organon Kullanım Şartlarını gerekli gördükçe, zaman zaman değiştirme hakkını saklı tutar ve yapılan değişiklik önemli bir nitelik taşıdığında bunu bu sayfada, söz konusu değişikliğin yürürlük tarihi ile beraber belirtecektir. Biçimlendirme ya da dilde yapılan küçük değişiklikler gibi diğer değişiklikler ise düzenli olarak yapılan gözden geçirme işleminin ya da önemli değişikliklerin ardından duyurulacaktır. Bu web sitesindeki her sayfanın altında yer alan Kullanım Şartları bağlantısı aracılığıyla bu sayfaya her zaman ulaşabilirsiniz. Bu web sitesindeki hiçbir şey sizin ya da başkalarının sağlığı ile ilgili herhangi bir karar ya da eyleme dair tavsiyede ya da öneride bulunulduğu şeklinde yorumlanamaz. Hasta iseniz, sağlığınızla ilgili sorularınız için ya da herhangi bir tedaviye karar vermeden önce bir doktora ya da başka bir yetkili sağlık uzmanına danışmalısınız. Doktor veya başka bir yetkili sağlık uzmanı iseniz, bu web sitesi içeriğinin kendi vereceğiniz bağımsız tıbbı kararların yerini almasına izin vermemeli ve burada sunulan içeriği de tıbbi muhakemenize dayanarak değerlendirmelisiniz. Ürün bilgilerine bu sitede ancak genel bilgilendirme amacıyla yer verilebilir; bu tür bilgiler sizin bulunduğunuz ülkenin yasaları ve yönetmelikleri tarafından özel olarak onaylanmış olmayan herhangi bir ürünün kullanımına yönelik bir tanıtım ya da teşvik unsuru olarak yorumlanmamalıdır. Bir ürüne dair daha fazla bilgi almak için ülkenizdeki ilgili devlet makamınca onaylanmış olan tam prospektüs bilgisine başvurun.

Organon, bu web sitesindeki bilgilerin doğru, tam ve güncel olduğundan emin olmak için makul gayreti göstermiş olmakla beraber, bilgilerin doğruluk, tamlık ve güncelliğine dair herhangi bir taahhüt veya beyanda bulunmadığını açıkça ifade eder. BU WEB SİTESİNDEKİ BİLGİLER “OLDUĞU GİBİ” SUNULMUŞ OLUP TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLALSİZLİĞE DAİR ÖRTÜLÜ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK YA DA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR.

Organon bu web sitesinde kaydolma süreci sırasında veya başka yollarda size dair kişisel bilgiler toplayabilir. Kişisel bilgilerinizi nasıl koruduğumuzla ilgili detaylı bilgi için Organon’un Global İnternet Gizlilik Politikasına göz atmanızı, web sitelerimizde, web uygulamalarımızda ve diğer çevrimiçi hizmetlerimizde kullanılan çerez türleri ve benzer teknolojilerin yanında bilgisayarınızda veya mobil aygıtınızda çerezleri nasıl kontrol edebileceğinize dair bilgi almak için de Organon’un Global Çevrimiçi İzleme Politikasını incelemenizi tavsiye ederiz. Bu web sitesi aracılığıyla Organon’a temin ettiğiniz her tür kişisel bilginin doğruluğundan siz sorumlusunuz. Web sitemizde 18 yaş ve üzerindeki biri adına kişisel bilgiler verirseniz, bunu yaparak bu tür bilgileri temin etmeye yasal açıdan yetkili olduğunuzu da onaylamış olursunuz.

Gizlilik Politikamızın kapsamına giren bilgiler hariç, web sitesine ya da web sitesi üzerinden ilettiğiniz veri, yorum, soru, öneri, fikir, kavram, yöntem bilgisi, teknik veya benzeri her tür iletişim ya da malzemenin mülkiyeti Organon’a geçecektir. Organon bu tür iletişim ya da malzemeyi kullanma, ifşa etme, çoğaltma veya dağıtmada hiçbir kısıt olmaksızın özgür olacaktır.

Bu web sitesinde üçüncü tarafların size sunduğu veya diğer internet sitelerine verilen bağlantılarla elde edilen bilgiler yer alabilir. Bu tür bilgilere ve bağlantılara websitenin genelinde dikkat çekilmektedir. Organon üçüncü taraflarca temin edilen bilgileri veya bağlantılarını verdiğimiz diğer internet sitelerinin içeriğini kontrol etmemekte ve bunlar için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Bu web sitesi, 1995 ABD Özel Menkul Kıymetler Davaları Reform Yasasındaki ve benzer yerel yasalardaki güvenli liman hükümlerinin anlamı dahilinde “ileriye dönük beyanlar” içerebilir. Organon ister yeni bilgiler veya gelecekteki olaylar sonucunda isterse başka bir şekilde olsun ileriye dönük beyanları kamuya açık bir şekilde güncellemeye dair hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. İleriye dönük beyanlarda anlatılanlardan önemli oranda farklı sonuçlar alınmasına yol açabilecek ilave etkenler Organon’un Form 10-K’daki en son kurumsal Yıllık Raporunda ve Şirketin www.sec.gov adresindeki ABD Sermaye Piyasası Kurumu’na (SEC) sunulmuş diğer belgelerinde bulunabilir.

Bu web sitesinde görülen tüm ticari marka, logo, tasarım, slogan ve ticari sunumların, büyük harfle ya da italik yazılmış olsun olmasın veya ticari marka sembolü taşısın taşımasın, Organon’a veya bağlı kuruluşlarına ait olduğu veya lisans altında kullanıldığı varsayılmalıdır. Bu web sitesinde ayrıca Organon’un ve/veya diğer tarafların patentleri, tescilli bilgileri, teknolojileri, ürünleri, süreçleri ya da başka tescilli hakları yer alabilir ya da bunlara atıfta bulunulabilir. Organon’un ve/veya diğer tarafların bu tür ticari marka, patent, ticari sır, teknoloji, ürün, süreç veya diğer tescili haklarına ait hiçbir lisans ya da hak size tanınmış veya verilmiş sayılamaz.

Metin, resimler, sesler veya görüntüler de dahil olmak üzere bu web sitesi içeriğinin Organo’un yazılı izni olmaksızın dağıtılması, değiştirilmesi, iletilmesi, tekrar kullanılması, tekrar paylaşılması veya kamu yararı ya da ticari amaçlar için kullanılması yasaktır. Aksi belirtilmemişse, bu web sitesinde gördüğünüz ya da okuduğunuz her şeyin telif hakkıyla korunduğunu ve Kullanım Şartlarında ya da web sitesindeki metinde belirtilen haller dışında, Organon’un yazılı izni olmaksızın kullanılamayacağını varsaymalısınız. Organon, web sitesinde sergilenen malzemeleri kullanmanız durumunda Organon’un sahibi olmadığı ya da bağlantılı olmadığı üçüncü tarafların haklarının ihlal edilmeyeceğine dair hiçbir taahhütte veya beyanda bulunmamaktadır.

Devlet İletişim Ahlakı Yasasının 230. Bölümü uyarınca, interaktif bilgisayar hizmetleri sunan firmalar başka bir bilgi içeriği sunucusu tarafından temin edilen herhangi bir bilginin yayıncısı ya da sözcüsü olarak görülmez. Organon bu web sitesinde zaman zaman tartışma, sohbet, paylaşım, iletim, duyuru panosu ve benzerlerini izlese veya incelese de bunu yapmak zorunda değildir ve bu tür Web sayfalarının veya yardımcı uygulamaların içeriğinden ya da web sitesindeki bu tür sayfalarda veya yardımcı uygulamalarda yer alan üçüncü taraflara ait hata, karalama, iftira, hakaret, ihmal, sahtelik, müstehcenlik, pornografi, küfür, tehlike veya yanlışlıklardan dolayı hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez. Yasa dışı, tehditkar, iftira amaçlı, karalayıcı, müstehcen, lekeleyici, kışkırtıcı, pornografik ya da küfür niteliğindeki unsurların veya ceza gerektiren suç sayılabilecek davranışları oluşturarak ya da bunları teşvik ederek hukuki sorumluluğa yol açacak veya yasaları başka şekilde ihlal edecek unsurların paylaşılması veya iletilmesi yasaktır.

Bu Kullanım Şartlarını ihlal ederseniz, Organon, bu web sitesinde açmış bulunduğunuz hesapları kendi takdirine göre askıya alma veya silme hakkını saklı tutar.