Third Rock Ventures LLC’nin ortağı olan Alan Ezekowitz, Cardinal Partners’de Girişimci olarak yer almaktadır.  Dr. Ezekowitz, 2011’den 2019’a kadar Abide Therapeutics Inc.’in kurucu ortağı ve CEO’suydu fakat bu şirket 2019 yılında Lundbeck Pharmaceuticals Ltd. tarafından satın alındı.  Abide’ı kurmadan önce Merck Araştırma Laboratuvarlarında Kemik, Solunum, İmmünoloji, İnflamasyon ve Dermaotoloji iş birimlerinden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısıydı.  Merck’ten önce ise Dr. Ezekowitz, 1999 – 2006 yılları arasında Partner Healthcare System Inc.’te ve 1995 – 2006 yılları arasında Massachusetts General Hospital’de Pediyatri Bölüm Başkanlığı yapmaktaydı.  1995’ten 2006’ya kadar Harvard Tıp Fakültesinde Charles Wilder Pediyatri Profesörü olarak çalışmıştır.  Güney Afrika’da doğan ve Cape Town Üniversitesinde eğitim gören Dr. Ezekowitz, Oxford Üniversitesinde doktorasını tamamlamıştır.