Tom Merriam, her kadın için her yeni güne daha iyi ve daha sağlıklı başlama vizyonuna sahip global sağlık şirketi olan Organon’un Kurumsal Strateji Başkanı ve  aynı zamanda CEO’nun Özel Kalem Müdürüdür. Tom, CEO,  Liderlik Ekibi  ve onlara bağlı diğer pozisyonlar ile koordineli olarak çalışarak, şirket stratejisinin geliştirilmesinden sorumludur. 

Tom’un Organon’a katılmadan önceki en son görevi Lupin’de Kurumsal Strateji ve Entegre İş Planlama Başkan Yardımcılığı olmuştur. Bu görevde, şirketin stratejik gündeminin tüm iş alanlarında geliştirilmesini ve uygulanmasını denetlemiştir..

Lupin’deki diğer sorumlulukları arasında kadın sağlığı, solunum ve temel tedavi ürünlerinin yanı sıra Entegre İş Planlama sürecini ve Küresel Stratejik İş Girişimlerini denetleyen ABD Tescilli faaliyetlerini yönetmek de vardı. Tom, Lupin’e katılmadan önce McKinsey & Company’de çalışmış ve burada önde gelen global ilaç firmalarının strateji, büyüme, satın alma, entegrasyon ve dönüşüm görevlerini yönetmiştir. Stevens Teknoloji Enstitüsü’nde lisans derecesini tamamladıktan sonra ve Harvard Business School’da İşletme Yüksek Lisans (MBA)  derecesini almıştır.

Pennsylvania Üniversitesi Matematik bölümünden lisans diplomasını alan Deb, Boston Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim görmüştür.