Vår historie

Vi tror på en bedre og sunnere hverdag for alle kvinner, og vi mener at god kvinnehelse er nøkkelen til en sunnere verden.

Organon – vi jobber for bedre kvinnehelse

Organon er et globalt legemiddelfirma dannet gjennom en spin-off fra MSD (Merck Sharp & Dohme). Vårt formål er å levere legemidler og behandlingsløsninger som faktisk kan bidra til en sunnere hverdag.
Vi har allerede en solid portefølje med over 60 godkjente legemidler og andre produkter innenfor områder som: reproduksjonshelse, hjerte- og karsykdom, hud, allergi og astma.

Denne porteføljen bygger vi videre på og vi leverer viktige legemidler til over 140 land.

Bredden i produktporteføljen gir oss et godt utgangspunkt for ny bærekraftig vekst slik at vi kan fortsette å investere i utvikling av legemidler og behandlingsløsninger spesielt rettet mot kvinner. Det er ingen tvil om at behovet er der.

Vi jobber for bedre kvinnehelse

Vårt samfunn

Sammen kan vi finne løsninger som virkelig betyr noe for kvinner

Vi som jobber her, er del av et verdensomspennende samfunn på flere tusen. En ting vi har felles er et brennende ønske om å bedre kvinnehelse – både blant egne ansatte og i resten av verden.

Ledelse

Vårt lederteam

Det er en overvekt av kvinner i lederteamet vårt. Lederteamet bestemmer den stratgiske retningen vi skal ta og styrer driften av selskapet vårt.

Mangfold, likhet & tilhørighet

Vi står sammen

Mangfold, likhet og tilhørighet er selve kjernen i selskapet og i alt vi gjør.

Vi mener noe av det viktigste vi kan gjøre på veien mot en sunnere verden, er å bedre kvinnehelse.

Likestilling på alle plan

Vi har flere kvinner i ledende stillinger enn det som er vanlig i legemiddelindustrien og selskapet ledes av et usedvanlig mangfoldig team. I det globale styret sitter det flere kvinner enn i noe annet S&P 500-rangert legemiddelfirma. Halvparten av toppledelsen er kvinner.

Jobber med ulike partnere

Vi tror på styrken som ligger i å samarbeide. Ingen organisasjon har alene alt som kreves for å kunne levere et komplett helsetilbud.