Visjon, formål & verdier

Vi mener at god kvinnehelse er nøkkelen til en sunnere verden.

Vår visjon

Vår visjon er en bedre og sunnere hverdag for alle kvinner.

Vårt formål

Å levere legemidler og behandlingsløsninger som faktisk kan bidra til en sunnere hverdag.

Icons / 16 / PlayButton Created with Sketch.

Bedre kvinnehelse er vår hverdag

Slik vi ser det, hjelper vi ikke bare den enkelte kvinne gjennom arbeidet vi gjør, men også samfunnet som helhet. Lytter vi til, og tar tak i kvinners helserelaterte behov, hjelper vi samtidig hele familier og våre egne familier.

Etiske retningslinjer & etterlevelse

Våre etiske retningslinjer beskriver de etiske og forretningsmessige standardene vi følger.

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer representerer selve kjernen i selskapet og gir veiledning om forretningsstandarder og praksis. Retningslinjene hjelper våre ansatte med å forstå hva som forventes av dem. Se etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for samarbeid

Vi ønsker å behandle alle våre samarbeidspartnere ærlig, rettferdig og med respekt.