Miljø- og samfunnsansvar

Vårt mål er å bedre kvinnehelse over hele verden.

Vi mener at vi gjennom å bedre kvinnehelse også bidrar til å skape et bedre samfunn

Selskapet er bygget opp rundt våre prinsipper for miljø- og samfunnsansvar og vår eksistens er uløselig knyttet til disse prinsippene. Vi fokuserer på spørsmålene som betyr mest for interessentene, virksomheten, og viktigst av alt, for kvinner over hele verden.

Tilgang til våre legemidler

Målet vårt er å finne måter vi kan gjøre produktene våre lettere tilgjengelige på slik at flere kvinner og familiene deres får tilgang til legemidler de trenger.

Mangfold, likhet & tilhørighet

Graden av mangfold, likhet og tilhørighet sier noe om hvem vi er og er viktig for alt vi skal gjøre. Vi er ennå ikke i mål når det gjelder full likestilling mellom kjønnene enda vi vet hvor avgjørende det er for et sunt samfunn. Vårt mål er å fremme likestilling, blant ansatte og i verden forøvrig.

Miljøvern

I FNs rammekonvensjon om klimaendringer heter det at kvinner er utsatt for høyere risiko og blir hardere rammet av konsekvensene klimaendringer fører med seg. En naturlig slutning blir da at en sunn planet betyr en sunnere verden, spesielt for kvinner.

Visjon, formål & verdier

Vår visjon er en bedre og sunnere hverdag for alle kvinner.