Vårt fokus

Vårt formål er å levere legemidler og behandlingsløsninger som faktisk kan bidra til en sunnere hverdag.

Vårt fokus

Satsningsområder

De tre viktigste satsningsområdene
Vi bruker de tre grunnpilarene våre som utgangspunkt når vi jobber for å bidra til en bedre og sunnere hverdag: kvinnehelse, biotilsvarende legemidler og etablerte legemidler. Vi ønsker å tilby legemidler og andre produkter mot et bredt spekter av tilstander og sykdommer kvinner kan rammes av. Vårt håp er at vi også kan gi folk flere valgmuligheter gjennom livet.

Kvinnehelse

Vi vet at kvinner trenger flere valgmuligheter når det gjelder helsehjelp. Vi har som mål å utvikle produktporteføljen vår slik at vi kan møte kvinners behov og på den måten skape en bedre og sunnere hverdag for alle kvinner.

Vi mener god kvinnehelse er nøkkelen til en sunnere verden

Gjennom livet vil en kvinne ha ulike helserelaterte behov. Disse behovsendringene motiverer oss og er grunnen til vi tar tak i noen av problemene som vi vet vil bety mye for henne.

Vi ønsker å gi kvinner selvtilliten som skal til for å ta gode helserelaterte valg slik at de kan realisere planer de har for seg selv og familien.

Fordi vi vet at det kan gjøres så mye mer, skal vi lytte til kvinners behov når vi tar avgjørelser knyttet til produktutvikling.

Biotilsvarende legemidler

Vi prioriterer pasientene gjennom å lytte, lære og forstå deres behov. Vi gjør endringer i takt med at landskapet for biotilsvarende legemidler endres. Målet er å gi pasientene flere valgmuligheter.

Viktige legemidler til pasienter som trenger dem

Biotilsvarende legemidler ble introdusert for å gi pasientene flere behandlingsvalg og for å redusere legemiddelrelaterte kostnader knyttet til behandling med biologiske legemidler.

Hva er et biotilsvarende legemiddel?

Det er nyttig å vite hva et biologisk legemiddel er, før vi ser på hva et biotilsvarende legemiddel er.

Biologiske legemidler brukes til å behandle en rekke alvorlige sykdommer. Mange av legemidlene du kjøper på apoteket er laget av ganske enkle molekyler.

Biologiske legemidler derimot har ekstremt kompliserte molekyler. De lages basert på levende organismer som bakterier eller gjær.

Hva er et biotilsvarende legemiddel?

Det er nyttig å vite hva et biologisk legemiddel er, før vi ser på hva et biotilsvarende legemiddel er.

Etablerte legemidler

Vår portefølje av etablerte legemidler har en lang historie og dekker flere terapiområder.

Vi leverer en rekke legemidler som brukes mot ulike sykdommer og tilstander

Våre etablerte legemidler inkluderer velkjente produkter innen flere terapiområder som, lunge, kardiovaskulær sykdom, hud, ikke-opioid smertelindring med mer.