Mangfold, likhet & tilhørighet

Selve kjernen i selskapet vårt

Vi står sammen

Forandringene vi ønsker å se i verden må begynne hos oss selv. Vi må sørge for mangfold innad i selskapet og at alle får en tydelig stemme.
Prinsippet om mangfold er viktig i alt vi gjør; fra menneskene vi ansetter til alle vi hjelper gjennom legemidlene vi leverer. Hvis unike perspektiver og forskjellige bakgrunner får lov til å skinne, blir det lettere å nå målet vårt som er å forbedre kvinnehelse.

 

Karriere

Personlig vekst og vekst som selskap

Vi skaper en kultur hvor de ansatte føler tilhørighet. Alle vi som jobber her har innvirkning på hvem vi er, hva vi gjør og hvordan vi fremstår som et selskap.

Mangfold

Likestilling på alle plan

Vi har flere kvinner i ledende stillinger enn det som er vanlig i legemiddelindustrien og selskapet ledes av et usedvanlig mangfoldig team. I det globale styret sitter det flere kvinner enn i noe annet S&P 500-rangert legemiddelfirma. Halvparten av toppledelsen er kvinner.