Дата набрання чинності: 1 червня 2021 року

У компанії Organon конфіденційність починається з довіри.

Загальна служба з питань конфіденційності компанії Organon & Co. запровадила програму конфіденційності, що ґрунтується на чотирьох цінностях, які є основою для відповідального залучення, взаємодії та використання інформації людей. Наші цінності:

 • повага до очікувань осіб щодо конфіденційності;
 • побудова та збереження довіри;
 • запобігання порушенням конфіденційності;
 • дотримання букви й духу законодавства про конфіденційність і захист даних у всьому світі.

Наша програма конфіденційності ґрунтується на організаційній відповідальності за конфіденційність, що реалізується на всіх рівнях, управлінні даними, які ми використовуємо для провадження діяльності, послідовних глобальних процедурах і практиках захисту персональних даних, а також стандартах забезпечення конфіденційності, які відповідають традиції нашої компанії щодо дотримання високих етичних стандартів під час провадження діяльності, а також постійному нагляді для безперервного реагування на зміни в питаннях конфіденційності, оскільки технології та наша компанія продовжують розвиватися.

Наш підхід до забезпечення конфіденційності

Ми вважаємо, що довіра є основною цінністю конфіденційності та є важливою для нашої корпоративної місії — пропонувати інноваційні рішення у сфері охорони здоров’я, які дозволять людям жити повним життям. Стратегія нашої загальної програми конфіденційності зосереджена на побудові довіри до наших способів співпраці з людьми та способі доступу, використання й передачі інформації про людей у всьому світі.

Послідовні загальні стандарти

Ми працюємо над впровадженням і дотриманням загальних послідовних стандартів конфіденційності, щоби забезпечити впевненість у тому, як ми контролюємо дотримання наших зобов’язань щодо захисту конфіденційності та даних у різних країнах і регіонах, а також підтримати наші свідчення про дотримання вимог сертифікації щодо дотримання міжнародних правил конфіденційності АТЕС. Ця сертифікація базується на нашій політиці конфіденційності під час транскордонної передачі даних.

Контактна інформація для певної країни

Відвідайте нашу контактну сторінку для отримання додаткової інформації про ваші права на конфіденційність та конкретну інформацію про країну.

Прозорість

Ми усвідомлюємо, що людям може бути складно зрозуміти всі способи перегляду, надсилання, зберігання, надання, використання, аналізу та перенесення інформація про них. Ми використовуємо різні підходи для досягнення нашої мети — зробити наші методи прозорими як для людей, чию інформацію ми обробляємо, так і для органів державного регулювання та їхніх представників, які переглядають наші методи. Основні приклади:

 • конфіденційність в Інтернеті: у нашій Політиці конфіденційності в Інтернеті описані способи обробки інформації про людей в Інтернеті;
 • технології відстеження дій користувача: наша Загальна політика відстеження дій користувачів в інтернеті описує способи, якими наші вебсайти та онлайнові сервіси використовують файли кукі й інші онлайн-трекери;
 • контекстні сповіщення: ми надаємо ці сповіщення під час використання вами наших послуг;
 • всеосяжні повідомлення про конфіденційність: вони спрямовані на те, щоби забезпечити повне розуміння того, як ми застосовуємо наші методи забезпечення конфіденційності до певних зацікавлених сторін.

Geçerlilik Tarihi: 01 Haziran 2021

Organon’da gizlilik güvenle başlar.

Organon & Co., Global Gizlilik Ofisi, gizlilik programını yürütmektedir; bu program. sorumlu katılım, etkileşimler ve insanlar hakkında bilgi kullanımı için temel oluşturan dört gizlilik değerine dayanmaktadır. Bu değerler:

 • gizlilikle ilgili kişisel beklentilere saygı duymak,
 • güven inşa etmek ve korumak,
 • gizlilik zararlarını önlemek ve
 • dünyadaki gizlilik ve veri koruma yasalarının mektubu ve ruhuna uymak.

Gizlilik programımız, tüm düzeylerde gizlilik için kurumsal bir hesap verebilirlik platformu, işimizi yürütmek için kullandığımız verilerin yönetilmesi, tutarlı küresel gizlilik uygulamaları ve veri koruma iş uygulamalarımızda yüksek etik standartların korunması geleneğini sürdüren standartlar ve sürekli gözetim Gizlilik beklentilerindeki değişikliklere teknoloji olarak cevap vermeye devam etmemizi ve işimizin gelişmeye devam etmesini sağlayın.

Gizlilik Güvenine Yaklaşımımız

Güvenin temel bir gizlilik değeri olduğuna ve insanların yaşamlarını en iyi şekilde sürdürmeleri için yaratıcı sağlık çözümleri sunma konusundaki kurumsal misyonumuz için gerekli olduğuna inanıyoruz. Küresel gizlilik program stratejimiz, insanlarla nasıl etkileşim kurduğumuza ve dünyadaki insanlar hakkındaki bilgilere nasıl erişeceğimize, bunları nasıl kullandığımıza ve nasıl aktardığımıza olan güveni oluşturmayı amaçlar.

Tutarlı Küresel Standartlar

Ülkeler ve bölgelerdeki gizlilik ve veri koruma yükümlülüklerimizi nasıl yönettiğimiz konusunda güvence sağlamak APEC Sınır Ötesi Gizlilik Kuralları sertifikasyonumuzu desteklemek için tutarlı küresel gizlilik standartlarını uygulamak ve sürdürmek için çalışıyoruz:

Ülkeye Özgü İletişim Bilgileri

Gizlilik haklarınız ve ülkeye özgü bilgiler hakkında daha fazla bilgi için İletişim Sayfamızı ziyaret edin.

Şeffaflık

İnsanların, kendileri hakkındaki bilgilerin gözlemlenebildiği, hissedilebildiği, toplanabileceği, paylaşılabileceği, analiz edilebileceği ve aktarılabildiği tüm farklı yolları anlayabilmesinin karmaşık olduğunu kabul ediyoruz. Amacımızı desteklemek için uygulamalarımızı hem bilgilerini işlediğimiz kişilere hem de uygulamamızı inceleyen düzenleyiciler ve onların aracılarına şeffaflaştırmak için çeşitli yaklaşımlar kullanıyoruz. Aşağıdaki örnekleri verebiliriz:

 • Çevrimiçi Gizlilik – İnternet Gizlilik Politikamız, çevrimiçi kişilerle ilgili bilgileri işleme şeklimizi açıklar;
 • İzleme Teknolojileri – Global Çevrimiçi İzleme Politikamız web sitelerimizin ve çevrimiçi hizmetlerimizin çerezleri ve diğer çevrimiçi izleyicileri nasıl kullandığını tanımlar
 • Bağlamsal Bildirimler – hizmetlerimizi kullandığınız veya katıldığınız anda sunduğumuz;
 • Kapsamlı Gizlilik Bildirimleri – Bunlar, gizlilik uygulamalarımızın belirli paydaşlara nasıl uygulandığı konusunda kapsamlı bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır.

En Organon, la privacidad comienza por la confianza.

La Oficina Global de Privacidad de Organon & Co. mantiene un programa de privacidad basado en cuatro valores de privacidad, que constituyen los cimientos de un compromiso, de interacciones y de un uso de la información personal responsable. Estos valores son:

 • Respetar las expectativas individuales de privacidad;
 • Generar y mantener la confianza;
 • Impedir brechas de privacidad, y
 • Actuar de conformidad con la letra y el espíritu de las normativas de privacidad y protección de datos en todo el mundo.

Nuestro programa de privacidad se basa en una plataforma de responsabilidad organizacional en todos los niveles, la administración de los datos que utilizamos para operar nuestro negocio, prácticas y estándares de protección de datos y privacidad global consistentes que mantienen altos estándares éticos en todo nuestras prácticas comerciales y supervisión continua para garantizar que continuamos respondiendo a los cambios en las expectativas de privacidad a medida que la tecnología y nuestro negocio continúan evolucionando.

Nuestro enfoque sobre la confianza en relación con la privacidad

Consideramos que la confianza es un valor fundamental en el concepto de privacidad y esencial para nuestra misión corporativa de entregar soluciones sanitarias ingeniosas que permitan a las personas tener una mejor vida. Nuestra estrategia para el programa de privacidad global tiene como propósito generar confianza tanto en el modo en que nos comprometemos con los demás como en la forma en que consultamos, utilizamos y transferimos información personal en todo el mundo.

Información de contacto específica del país

Trabajamos para implementar y mantener estándares coherentes de privacidad a nivel global, con el objetivo de ofrecer garantías relativas al modo en que gestionamos nuestras obligaciones de privacidad y de protección de datos en distintos países y regiones, y para conservar nuestra certificación en las Normas de privacidad transfronterizas de la APEC. Cada una de las certificaciones se basa en nuestra Política de normas de privacidad transfronterizas.

Información de contacto específica del país

Visite nuestra página de contacto para obtener más información sobre sus derechos de privacidad y para obtener información específica del país.

Transparencia

Somos conscientes de que puede resultar complejo para la gente el hecho de comprender las distintas formas en que se puede ver, captar, recopilar, compartir, utilizar, analizar y transferir la información que se tiene sobre ella. Hacemos uso de diversos enfoques para respaldar el objetivo de que nuestras operaciones sean transparentes tanto para las personas cuya información tratamos como para los organismos reguladores y agentes de los mismos encargados de supervisar dichas operaciones. Algunos ejemplos significativos son:

 • Privacidad en la red: nuestra Política de privacidad en Internet describe los modos en los que tratamos la información personal en la red;
 • Tecnologías de rastreo: nuestra Política global de rastreo en línea describe las formas en que nuestros sitios web y nuestros servicios en línea utilizan las cookies y otras herramientas de seguimiento en línea;
 • Avisos contextuales: los brindamos en el momento en que utiliza nuestros servicios o toma parte en ellos.
 • Avisos integrales de privacidad: están dirigidos a facilitar una visión exhaustiva del modo en que se aplican nuestras prácticas de privacidad a determinados agentes.

في Organon، تبدأ الخصوصية بالثقة.

يلتزم مكتب الخصوصية العالمي في Organon & Co ببرنامج خصوصية عالمي قائم على قيم الخصوصية الأربع التي توفر أساسًا للمشاركة والتعاملات المسؤولة واستخدام المعلومات المتعلقة بالأشخاص.

في ما يلي القيم:

 • احترام توقعات الخصوصية الفردية،
 • بناء الثقة والحفاظ عليها،
 • الحيلولة دون وقوع الأضرار المتعلقة بالخصوصية، و
 • الامتثال لنص وروح قوانين حماية الخصوصية والبيانات حول العالم.

برنامج الخصوصية لدينا قائم على منهج المسؤولية المؤسسية المعني بخصوصية على جميع المستويات وإدارة البيانات التي نستخدمها للقيام بأعمالنا، والذي يتسق مع ممارسات ومعايير الخصوصية العالمية والاحتفاظ بالبيانات والتي تستند إلى ما اعتدنا عليه من التمسك بالمعايير الأخلاقية العليا في كل ممارسات العمل الخاصة بنا، والإشراف المستمر لضمان استجابتنا على الدوام للتغيرات التي تطرأ على التوقعات المتعلقة بالخصوصية نتيجة لتطور التكنولوجيا وما نقوم به من أعمال على الدوام.

نهجنا لاكتساب الثقة فيما يخص الخصوصية

نعتقد أن الثقة تمثل أحد قيم الخصوصية الرئيسية وأنها ضرورية لرسالة شركتنا كي نوفر حلول صحية مبتكرة والتي تمكن الأشخاص من العيش بشكل أفضل. تهدف الاستراتيجية الخاصة ببرنامج الخصوصية العالمي لدينا إلى بناء الثقة في طريقة تعاملنا مع الأشخاص وكيف نطلع على، ونستخدم، وننقل المعلومات الخاصة بالأشخاص حول العالم.

معايير عالمية ثابتة

نحن نعمل على تطبيق معايير خصوصية عالمية ثابتة والحفاظ عليها لضمان طريقة وفائنا بالتزاماتنا فيما يخص حماية الخصوصية والبيانات عبر الدول والأقاليم ولدعم ما لدينا من اعتماد سياسة قواعد الخصوصية عبر الحدود التابعة لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ. يستند هذا الاعتماد إلى سياسة قواعد الخصوصية عبر الحدود.

معلومات الاتصال الخاصة بكل بلد

تفضل بزيارة صفحة الاتصال الخاصة بنا للحصول على مزيد من المعلومات حول حقوق الخصوصية الخاصة بك ولمزيد من المعلومات الخاصة بالدولة.

الشفافية

نحن نعي أنه قد يكون أمرًا معقدًا للغاية أن يفهم الأشخاص كل الطرق المختلفة التي يمكن استخدامها في مراقبة المعلومات المتعلقة بهم واستشعارها وجمعها ومشاطرتها واستخدامها وتحليلها ونقلها. نحن نستخدم ما لدينا من نهج عديدة التي تدعم هدفنا وهو إضفاء الشفافية على ممارستنا وذلك للأشخاص الذين نعالج المعلومات المتعلقة بهم وكذلك الجهات التنظيمية ووكلائها الذين يراجعون ممارساتنا. تشمل الأمثلة الأساسية:

 • الخصوصية على الإنترنت – تصف سياسة خصوصية الإنترنت لدينا الطرق التي نعالج بها معلومات الأشخاص على الإنترنت.
 • تقنيات التتبع – توضح السياسة العالمية للتتبع عبر الإنترنت الطرق التي تستخدم بها مواقعنا الإلكترونية وخدماتنا على الإنترنت ملفات تعرف الارتباط وبرامج التتبع الأخرى على الإنترنت.
 • الملاحظات السياقية – التي نقدمها وقت استخدامك أو اشتراكك في خدماتنا.
 • إشعارات الخصوصية الشاملة – وتلك مخصصة لتوفير منظور عميق لكيفية تطبيق ممارسات الخصوصية لدينا على أصحاب مصلحة بعينهم.

Дата вступления в силу:1 июня 2021 г.

В компании Organon основой конфиденциальности является доверие.

Глобальный отдел конфиденциальности компании Organon & Co. поддерживает программу по обеспечению конфиденциальности, основанную на четырех ценностях по обеспечению конфиденциальности, составляющие базис ответственного вовлечения, взаимодействия и использования информации о людях. Эти ценности следующие:

 • уважение конфиденциальности частных лиц,
 • создание и поддержание атмосферы доверия,
 • непричинение вреда с точки зрения сохранения конфиденциальности; и
 • соответствие букве и духу положений в сфере конфиденциальности и законодательства о защите данных по всему миру.

Основой нашей программы обеспечения конфиденциальности является платформа организационной подотчетности на всех уровнях в вопросах конфиденциальности; управления данными, используемыми нами для осуществления хозяйственной деятельности; согласованных глобальных стандартов и практик защиты данных в сфере конфиденциальности, продолжающих нашу традицию приверженности высоким этическим стандартам в своих методах ведения бизнеса, а также непрерывный надзор, обеспечивающий наше дальнейшее реагирование на изменения ожиданий в отношении конфиденциальности в сфере технологий, и продолжение развития нашего бизнеса.

Наш подход к доверию в сфере конфиденциальности

Мы считаем доверие основной ценностью в сфере конфиденциальности, играющей фундаментальную роль в нашей корпоративной миссии: предлагать гениальные решения для здоровья, которые позволяют людям жить как можно лучше. Стратегия нашей глобальной программы защиты конфиденциальности направлена на повышение доверия к нашему способу взаимодействия с людьми и нашему способу доступа, использования и передачи информации о них в мировом масштабе.

Согласованные глобальные стандарты

Мы занимаемся внедрением и поддержанием согласованных глобальных стандартов в сфере конфиденциальности с целью обеспечения контроля исполнения нами своих обязательств в сфере конфиденциальности и защиты данных в разных странах и регионах, а также в части процедур сертификации в соответствии с Правилами APEC по обеспечению конфиденциальности при международной передаче данных. В основе данной процедуры сертификации лежит наша Политика по обеспечению конфиденциальности при международной передаче данных.

Контактная информация по конкретным странам

Посетите нашу Страницу контактов для получения дополнительной информации о ваших правах на неприкосновенность частной жизни и конкретной информации по стране.

Прозрачность

Мы признаем, что людям может показаться непростым для понимания то многообразие способов обнаружения, получения, сбора, обмена, использования, анализа и передачи информации о них. Мы используем самые разные подходы для достижения нашей цели обеспечения прозрачности наших методов как для людей, чью информацию мы обрабатываем, так и для регуляторов и их агентов, осуществляющих контроль наших методов. Основные примеры:

 • Конфиденциальность при работе в сети Интернет — в нашей Политике конфиденциальности при работе в сети Интернет описываются способы, которыми мы обрабатываем информацию о людях в режиме онлайн;
 • Технологии отслеживания — наше Обязательство по обеспечению конфиденциальности при использовании файлов сookie описывает способы, которыми наши веб-сайты и онлайн-сервисы используют файлы cookie и другие онлайн-трекеры;
 • Контекстуальные уведомления — предоставляемые во время использования вами наших сервисов или при взаимодействии с ними;
 • Исчерпывающие уведомления в сфере конфиденциальности — предназначены для досконального понимания того, как наши принципы конфиденциальности распространяются на конкретных заинтересованных лиц.

Data de Entrada em Vigor: 1 de junho de 2021

Na Organon, a privacidade começa na confiança.

O Gabinete de Privacidade da Organon, têm um programa de privacidade alicerçado em quatro valores fundamentais que são a base para o envolvimento, interação e utilização responsável das informações relativas ás pessoas. Estes valores são:

 • Respeito pelas expetativas individuais de privacidade;
 • Construção e preservação da confiança;
 • Prevenção de danos de privacidade; e
 • Cumprimento da letra e do espírito da legislação sobre privacidade e proteção de dados em todo o mundo.

O nosso programa de privacidade assenta numa plataforma de responsabilidade organizacional pela proteção da privacidade a todos os níveis, na gestão dos dados que utilizamos para gerir a nossa atividade, em politicas e procedimentos globais de proteção de dados e privacidade que dão continuidade à nossa tradição de respeitar elevados padrões éticos em todas as nossas práticas comerciais e numa supervisão constante de modo a assegurar que continuamos a responder às alterações no que diz respeito às expetativas de privacidade, à medida que as tecnologias e a nossa atividade evoluem.

A nossa abordagem de Confiança na Privacidade

Acreditamos que a confiança é um valor fundamental da privacidade e essencial para a nossa missão empresarial de desenvolver e disponibilizar soluções inovadoras de saúde que permitem às pessoas viver melhor. A nossa estratégia de um programa global de privacidade está centrada em promover a confiança na forma como nos relacionamos com as pessoas e como acedemos, utilizamos e transferimos informações em todo o mundo sobre as mesmas.

Normas globais consistentes

Trabalhamos no sentido de implementar e manter normas de privacidade globais consistentes que permitam oferecer garantias no que diz respeito à forma como gerimos as nossas obrigações em matéria de privacidade e proteção de dados, nos diferentes países e regiões e sustentar a certificação em regras de privacidade transfronteiriças. Esta certificação é baseada na nossa Política sobre Regras de Privacidade Transfronteiriças.

Informações de contacto específicas do país

Visite nossa Página de Contato para obter mais informações sobre seus direitos de privacidade e informações específicas do país.

Transparência

Reconhecemos que pode ser complexo para as pessoas compreenderem todas as diferentes formas como as informações que lhes dizem respeito podem ser observadas, percecionadas, recolhidas, partilhadas, analisadas e transferidas. Utilizamos um conjunto de abordagens diferentes para assegurar o nosso objetivo de tornar as nossas práticas transparentes, tanto para as pessoas sobre as quais analisamos informações, bem como para as autoridades reguladoras e respetivos agentes que analisam as nossas práticas. Alguns exemplos incluem:

 • Privacidade online – a nossa Política de Privacidade na Internet descreve a forma como processamos a informação das pessoas online;
 • Tecnologias de seguimento – a nossa politica global Online Tracking – Cookies descreve como os nossos websites e serviços online utilizam cookies e outros rastreadores (trackers) online;
 • Avisos contextuais – que fornecemos quando utiliza ou participa nos nossos serviços;
 • Avisos gerais de Privacidade – destinam-se a apresentar uma perspetiva aprofundada da forma como as nossas práticas de privacidade se aplicam a determinadas partes interessadas;

Ingangsdatum: 1 juni 2021

Onze inzet voor Privacy

Bij Organon begint privacy met vertrouwen.

Het Organon & Co. Global Privacy Office onderhoudt een privacyprogramma dat is gebaseerd op vier privacywaarden die de grondslag vormen voor verantwoorde betrokkenheid, interacties en gebruik van informatie over mensen. Deze waarden zijn:

 • respect voor individuele privacyverwachtingen,
 • vertrouwen opbouwen en behouden,
 • privacyschendingen voorkomen en
 • naleving van de letter en de geest van de internationale privacy- en gegevensbeschermingswetten.

Ons privacyprogramma is gebaseerd op een platform van organisatorische aansprakelijkheid op alle niveaus voor privacy, rentmeesterschap van de gegevens die we gebruiken om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, consistente internationale privacy- en gegevensbeschermingspraktijken en -normen die onze traditie voortzetten van het in stand houden van hoge ethische normen in onze bedrijfsactiviteiten en continue overzicht om te garanderen dat we blijven anticiperen op veranderingen van privacyverwachtingen terwijl onze technologie en ons bedrijf blijven groeien.

Onze benadering van privacyvertrouwen

Wij geloven dat vertrouwen een fundamentele waarde voor privacy is en essentieel is voor onze bedrijfsmissie om ingenieuze gezondheidsoplossingen te bieden die mensen in staat stellen hun beste leven te leiden. Onze wereldwijde privacyprogrammastrategie is erop gericht vertrouwen te wekken in hoe we omgaan met mensen en hoe we informatie over mensen over de hele wereld openen, gebruiken en overdragen.

Consistente wereldwijde normen

We hebben gewerkt aan de implementatie en handhaving van consistente wereldwijde privacystandaarden om zekerheid te bieden over hoe we onze privacy- en gegevensbeschermingsverplichtingen in vele landen en regio’s beheren en APEC Cross Border Privacy Rules-ecertificering te ondersteunen. Deze certificatie is gebaseerd op ons Beleid voor grensoverschrijdende privacyregels.

Landspecifieke contactgegevens

Bezoek onze contactpagina voor meer informatie over uw privacyrechten en voor landspecifieke informatie.

Transparantie

We erkennen dat het voor mensen ingewikkeld kan zijn om alle verschillende manieren te begrijpen waarop informatie over hen kan worden waargenomen, gedetecteerd, verzameld, doorgegeven, gebruikt, geanalyseerd en overgedragen. We gebruiken verschillende benaderingen ter ondersteuning van ons doel om onze werkwijzen transparant te maken, zowel voor mensen over wie we informatie verwerken als voor de toezichthouders en hun functionarissen die onze praktijken beoordelen. Belangrijke voorbeelden zijn onder andere:

 • Online Privacy – ons Internet privacybeleid beschrijft de manieren waarop we online informatie over mensen verwerken
 • Tracking-technologieën – ons beleid inzake online tracking beschrijft de manieren waarop onze websites en online services cookies en andere online trackers (volgers) gebruiken
 • Contextuele kennisgevingen – die wij verstrekken op het moment dat u onze diensten gebruikt of eraan deelneemt
 • Uitgebreide privacyverklaringen – deze zijn bedoeld om een grondig perspectief te bieden op hoe onze privacypraktijken op specifieke belanghebbenden van toepassing zijn.

תאריך תחולה: 1 ביוני 2021

ב-Organon, הפרטיות מתחילה באמון.

מחלקת הפרטיות הבינלאומית של חברת Organon & Co.מחזיקה בתכנית פרטיות המבוססת על ארבעה ערכי פרטיות המהווים תשתית לביצוע התקשרות, אינטראקציות ושימוש במידע על אנשים באופן אחראי.
ערכים אלו הם:

 • מתן כבוד לציפייה של הפרט לפרטיות
 • בנייה ושימור של אמון
 • מניעת פגיעה בפרטיות
 • עמידה בדרישות דיני הגנת הפרטיות ואבטחת מידע ברחבי העולם ככתבם וכלשונם

תכנית הפרטיות שלנו מושתתת על אחריות ארגונית בכל רמות הפרטיות, ניהול המידע שבו אנו משתמשים לצורכי החברה שלנו, התנהלות וסטנדרטים בינלאומיים יציבים בנושאי פרטיות והגנת המידע התואמים את המסורת שלנו של פעולה לפי סטנדרטים גבוהים של אתיקה בכל ההתנהלות העסקית שלנו, ופיקוח תמידי על מנת לוודא ששינויים בציפייה לפרטיות מקבלים מענה בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה והחברה שלנו.

הגישה שלנו לאמון בפרטיות

אנו מאמינים שאמון הוא ערך מרכזי בכל הנוגע לענייני פרטיות, והוא חיוני לייעוד שלנו כתאגיד לספק פתרונות בריאות יצירתיים המאפשרים לאנשים לחיות את החיים בצורה הטובה ביותר. האסטרטגיה שלנו בתוכנית הפרטיות הבינלאומית נועדה ליצור אמון באופן שבו אנו יוצרים קשרים עם אנשים ובאופן שבו אנו מקבלים גישה, משתמשים ומעבירים מידע בנוגע לאנשים ברחבי העולם.

סטנדרטים בינלאומיים יציבים

אנו פועלים ליישום וקיום סטנדרטים בינלאומיים של פרטיות. זאת על מנת לספק בטוחה לעניין קיום המחויבות שלנו בנושאי פרטיות ואבטחת מידע בכל המדינות והאזורים וכדי לתמוך בהסמכה שלנו במסגרת כללי הפרטיות חוצי-הגבולות של APEC. הסמכה זו מבוססת על מדיניות כללי הפרטיות חוצי-הגבולות שלנו.

שקיפות בתוכנית הפרטיות שלנו

הודעות הפרטיות שלנו הן חלק חשוב בגישה שלנו לשקיפות לגבי הדברים שאותם אנו עושים עם מידע אישי.

מידע נוסף על שקיפות ופרטיות בחברה שלנו.

פרטי קשר ספציפיים למדינה

בקר בדף יצירת הקשר שלנו לקבלת מידע נוסף על זכויות הפרטיות שלך ועל מידע ספציפי למדינה.

שקיפות

אנו יודעים שיכול להיות מורכב להבין את הדרכים השונות שבהן ניתן לצפות, להבין, לאסוף, לשתף, להשתמש, לנתח ולהעביר מידע. אנו עושים שימוש במגוון אמצעים על-מנת שהתנהלותנו תהיה שקופה, הן עבור האנשים שאודותיהם אנו מעבדים מידע והן בעיני רגולטורים ונציגיהם אשר בוחנים את התנהלותנו. בין הדוגמאות המרכזיות לאמצעים אלו ניתן למנות:

 • פרטיות באינטרנט – במדיניות הפרטיות שלנו באינטרנט מתוארות הדרכים שבהן אנו מעבדים מידע בנוגע לאנשים באינטרנט
 • טכנולוגיות מעקב – במדיניות המעקב המקוון הבינלאומית שלנו מתוארות הדרכים שבהן אתרי האינטרנט והשירותים המקוונים שלנו עושים שימוש בקובצי Cookie ובאמצעי מעקב מקוונים אחרים
 • התראות הניתנות בהקשר ספציפי – התראות הניתנות בעת השימוש או ההשתתפות בשירותים שלנו.
 • התראות מקיפות בענייני פרטיות – מטרתן היא להעניק פרספקטיבה מלאה בנוגע לאופן שבו התנהלותנו בנושאי הפרטיות משפיעה על בעלי עניין ספציפיים.

Organon에서 개인정보보호는 신뢰와 함께 시작됩니다.

발효일: 2021년 6월 1일

Organon & Co., Inc. 글로벌 개인정보보호실은 책임 있는 참여, 상호작용 및 인적 정보 사용의 토대를 제공하는 4대 개인정보보호 가치를 바탕으로 개인정보보호 프로그램을 유지합니다. 이러한 가치는 다음과 같습니다.

 • 개인별 개인정보보호 기대사항 준수
 • 신뢰 구축 및 유지
 • 개인정보보호 피해 방지
 • 전 세계 개인정보보호 및 데이터 보호법의 형식과 내용 준수

Organon개인정보보호 프로그램은 개인정보 보호, Organon가 사업 운영에 사용하는 데이터 관리, Organon의 사업 관행 전반에 걸쳐 높은 윤리적 표준 유지에 대한 전통을 실천하는 일관성 있는 글로벌 개인정보보호 및 데이터 보호 관행 및 표준, 그리고 기술과Organon의 사업이 끊임 없이 발전함에 따라 개인정보보호 기대치에 대한 변화에 지속적으로 대응하기 위한 지속적인 감독에 대해 모든 수준에서 조직 차원의 책임을 실천하는 플랫폼 위에 구축되었습니다.

개인정보보호 신뢰를 향한 접근법

신뢰는 개인정보보호 가치의 핵심 중추이며 사람들이 최상의 삶을 살아갈 수 있도록 하는 독창적인 건강 솔루션 제공이라는 당사의 기업적 사명에 필수적입니다. 당사의 글로벌 개인정보보호 프로그램 전략은 인재 영입 방식과 전 세계의 사람들에 대한 정보에 접근하고, 이를 사용 및 이전하는 방식을 신뢰할 수 있게 하는 것을 목표로 합니다.

일관성 있는 글로벌 표준

당사는 전 세계 여러 나라와 지역에서 개인정보보호 및 데이터 보호 의무를 관리하는 방식에 대한 확신을 제공하고 당사의 APEC 국가간 개인정보보호 규칙 인증을 지원하기 위해 일관성 있는 글로벌 개인정보보호 표준을 이행하고 유지하는 데 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 이 인증은 당사의 국가 간 개인정보보호 규칙 정책을 토대로 합니다.

국가별 연락처 정보

귀하의 개인 정보 보호 권리와 국가 별 정보에 대한 자세한 내용은 문의 페이지를 방문하십시오.

투명성

Organon은 사람들이 자신들의 정보가 관찰, 감지, 수집, 공유, 사용, 분석 및 전송되는 복잡한 방법을 이해하기란 어렵고 감당하기 힘들 수 있다는 것을 인정합니다. 당사는 정보 처리 대상이 되는 사람들과Organon 관행을 검토하는 규제기관 및 그 대리인 모두에게Organon 관행에 대한 투명성을 보장한다는Organon의 목표를 뒷받침하기 위해 다양한 접근 방식을 활용합니다. 핵심적인 예를 들면 다음과 같습니다.

 • 온라인 개인정보보호 –Organon 인터넷 개인정보보호 정책에Organon가 온라인에서 사람들에 대한 정보를 처리하는 방법이 기술되어 있습니다.
 • 추적 기술 –당사의 글로벌 온라인 추적 정책에Organon의 인터넷을 지원하고ORGANON 웹사이트와 온라인 서비스가 쿠키 및 기타 온라인 추적 장치를 사용하는 방법이 기술되어 있습니다.
 • 상황에 따른 고지 – 귀하가Organon 서비스를 이용하거나 서비스에 참여할 때 제공됩니다.
 • 포괄적 개인정보보호 고지 –Organon 개인정보보호 관행이 특정 이해관계자에게 적용되는 방식에 대한 철저하고 균형 잡힌 관점을 제공하는 것이 목적입니다.

当社では、プライバシー保護について関係者の方々から信頼いただくことが原点であると信じています。

発効日:2021年6月1日

Organon & Co.は、プライバシー・プログラムを管理する責任部署としてプライバシー・オフィスを開設いたしました。当社のプライバシー・プログラムは、責任ある運営、意思疎通、そして関係者の情報の責任ある使用という原則の基本を成す4つのプライバシーの価値観に基づいています。それらの価値理念は以下のとおりです。

 • 個人のプライバシーに関する期待を尊重すること
 • 信頼関係を築き維持すること
 • プライバシーの侵害を避けること
 • 世界中のプライバシーおよびデータ保護法の文言のみならずその精神を遵守すること

当社のプライバシー・プログラムは、プライバシーに関する全社的な説明責任、当社が業務上使用するデータの適正管理、当社の事業運営一般にわたり高い倫理基準を保持するという当社の伝統を支える一貫したグローバルなプライバシー・データ保護の慣行および基準、そして技術および当社事業の発展に伴いプライバシー尊重に対する期待が変わりゆく中で途切れず対応していくための継続的な管理という包括的な基盤の上に成り立っています。

プライバシー保護の信頼関係を構築するための当社のアプローチ

当社は、信頼関係こそがプライバシー尊重の中核であり、また人々が最高の生活を送ることができるように独創的な健康ソリューションを提供するという当社の使命にとって不可欠であると信じており、当社のグローバル・プライバシー・プログラムでの戦略は、信頼関係をより進展させるために打ち立てられています。つまり、世界中で当社と関係当事者との関係を良好に築いていくこと、そして当該関係当事者に関する情報のアクセス、利用そして転送を適正に管理していくことです。

一貫したグローバル・スタンダード

当社は、様々な国々そして地域にわたって、当社のプライバシーおよびデータ保護の義務を適切に果たしていくことが確実にできるように、またAPEC 越境プライバシールールの証明書を裏付けるために、一貫したグローバル・プライバシー・スタンダードの実施と維持に努めてまいりました。この証明書は、当社の国際間プライバシー規定ポリシーに基づいています。

プライバシーに関する質問 お客様のプライバシー権および国固有の情報の詳細については、当社のコンタクトページをご覧ください。

透明性

当社は、自分に関する情報が認知、認識、収集、共有、利用、分析、および移転されるさまざまな方法すべてを理解していただくことは複雑な要求であることを理解しており、当社が処理する情報の対象である関係者にとっても、また当社の業務運営を監督する規制当局および規制官庁の両者にとっても、当社の業務運営を透明性のあるものにするという当社の目標を達成するのに役立つ多様なアプローチをとっています。主要な例は以下のとおりです。

 • オンライン・ポリシー - 当社のインターネット・プライバシー・ポリシーでは、オンライン上の関係者に関する情報を処理する方法を解説しています。
 • トラッキング テクノロジー - 当社のグローバル オンライン トラッキング ポリシーは、当社のウェブサイトおよびオンラインサービスで、クッキーおよびその他のオンライン追跡手段を使用する方法について解説しています。
 • 文章による通知 - 当社のサービスを関係者が利用したり参加したりする時点で当社が提供しているものです。
 • 包括的なプライバシーに関する通知 - これは、特定の利害関係者に適用される当社のプライバシーに関する運営方法について、包括的な視点を提供することを意図したものです。