Vår historia

Vi tror på ett bättre och hälsosammare liv för varje kvinna. Kvinnor är avgörande för en friskare värld.

Organon, here for her health

Organon är ett globalt läkemedelsföretag som bildats genom en avknoppning från MSD. Vår uppgift är att erbjuda läkemedel och behandlingar som gör skillnad för ett hälsosammare liv. Vi har en lång erfarenhet och mer än 60 läkemedel och produkter inom bland annat reproduktiv hälsa, hjärtkärlsjukdomar, dermatologi, allergi och astma.
Våra läkemedel finns över hela världen och används av personer i mer än 140 länder. Vi tror på att mångfalden i vår verksamhet ger en hållbar tillväxt som gör att vi kan fortsätta att investera och utveckla nya läkemedel och behandlingar för kvinnor.

We are here for her health.

Vår gemenskap

Vårt gemensamma mål är att hitta lösningar på de mest angelägna hälso- och sjukvårdsfrågorna som rör kvinnor, idag och varje dag.

Våra medarbetare – en global gemenskap med tusentals personer – förenas i vår vilja att främja kvinnors hälsa inom företaget och runt om i världen.

Ledning

Vår ledningsgrupp

Vår ledningsgrupp har en majoritet kvinnor, och vägleder vårt företag i att förbättra kvinnohälsan runt om i världen.

Mångfald, jämlikhet & inkludering

Gemenskap

Mångfald, jämlikhet och inkludering är centralt i vårt företag och i allt vi gör.

Vi tror på att insatser för bättre  kvinnohälsa är nödvändiga för en friskare värld.

Jämställdhet genom hela organisationen

Vår företagsledning kännetecknas av mångfald. Vår globala styrelse har den högsta andelen kvinnor bland S&P 500-läkemedelsföretagen, och hälften av posterna i vår verkställande ledningsgrupp innehas av kvinnor.

Samarbete med olika partners

Vi tror på styrkan i partnerskap. Ingen enskild organisation har allt som krävs för att kunna erbjuda en komplett hälso- och sjukvård.