Mångfald, jämlikhet & inkludering

Kärnan i vårt företag

Gemenskap

Vi strävar efter att vara med och göra skillnad i världen, och därmed är mångfald en självklarhet. Mångfald är viktigt i allt vi gör; från teamen vi anställer till vilka som har tillgång till våra läkemedel. Olika perspektiv och bakgrunder gör oss än mer rustade i vårt uppdrag att förbättra kvinnohälsan runt om i världen.

 

Karriär

Växa som individ och företag

Tillsammans skapar vi en kultur där våra anställda känner tillhörighet. Var och en av oss påverkar vilka vi är, vad vi gör och hur vi agerar som företag.

Mångfald

Jämställdhet genom hela organisationen

Vår företagsledning kännetecknas av mångfald. Vår globala styrelse har den högsta andelen kvinnor bland S&P 500-läkemedelsföretagen, och hälften av posterna i vår ledningsgrupp innehas av kvinnor.