Vår vision, uppdrag och värderingar

Vi tror att kvinnor är grunden för en hälsosammare värld.

Vår vision

Vi föreställer oss en bättre och hälsosammare vardag för varje kvinna.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att leverera mediciner och lösningar för en hälsosammare vardag.

Icons / 16 / PlayButton Created with Sketch.

Hennes hälsa är vår vardag

Därför fokuserar vi på vårt mål att skapa en bättre och hälsosammare vardag för varje kvinna. För när vi bryr oss om kvinnor, bryr vi oss också om våra familjer och samhällen.

Uppförandekod och efterlevnad

Vår uppförandekod beskriver våra etiska och affärsmässiga standarder och praxis.

Uppförandekod

Vår uppförandekod representerar företagets karaktär genom att ge vägledning om affärsstandarder och praxis och hjälper våra anställda att förstå vad som förväntas av dem.

Uppförandekod för våra affärspartners

Vi strävar efter att behandla alla våra affärspartners ärligt, rättvist och med respekt.