Vårt fokus

Vår uppgift är att erbjuda läkemedel och behandlingar som gör skillnad för ett hälsosammare liv.

Fokusområden

Våra tre huvudområden

Våra tre ben – kvinnohälsa, biosimilarer och etablerade läkemedel – är grunden för hur vi arbetar för att uppnå visionen om ett bättre och hälsosammare liv. Vi tillhandahåller läkemedel och andra produkter för olika tillstånd och sjukdomar som drabbar kvinnor och deras anhöriga. Vår förhoppning är att erbjuda fler valmöjligheter under hela livet.

Kvinnohälsa

Vi vet att det behövs fler valmöjligheter för kvinnor vad gäller hälso- och sjukvård. Våra produkter ska vara utformade för att möta kvinnors behov. Det är ett steg mot vårt mål att skapa ett bättre och hälsosammare liv för varje kvinna.

Vi tror på att kvinnor är avgörande för en friskare värld

Kvinnors behov vad gäller hälsa förändras under livet, och det är en stor motivation för oss. Vi tänker ta oss an några av de frågor som betyder mest för kvinnorna.

Vi strävar efter att ge kvinnor möjlighet att göra de rätta hälsovalen och därmed kunna uppnå sina och familjens mål.

Vi vet att det återstår mycket mer att göra. Därför kommer vi att lyssna på kvinnors behov när vi utvecklar våra läkemedel.

Biosimilarer

Vi sätter patienterna först genom att lyssna, lära och förstå deras behov. Vi förändras i takt med att landskapet för biosimilarer ändras – med ett orubbligt engagemang att ge patienterna fler alternativ.

Erbjuder läkemedel till patienter som behöver dem.

Biosimilarer kom till för att erbjuda patienter fler behandlingsalternativ och för att minska sjukvårdskostnaderna för biologiska läkemedel.

Vad är en biosimilar? 

Innan vi går in på biosimilarer kan det vara bra att känna till något om biologiska läkemedel

Läkare förskriver biologiska läkemedel mot olika allvarliga tillstånd. Många av de läkemedel som du hämtar ut på apoteket består av ganska enkla molekyler. Biologiska läkemedel däremot, består av mycket komplexa molekyler. De är tillverkade från levande organismer, som till exempel bakterier eller jäst.

Vad är biosimilarer?

Biosimilar är ett biologiskt läkemedel som innehåller en version av den aktiva substans som finns i ett redan godkänt biologiskt läkemedel. För att en biosimilar ska godkännas krävs det att den är jämförbar med referensläkemedlet avseende säkerhet, renhet och effekt.

En biosimilar är inte detsamma som ett generiskt läkemedel (generika).

En del tror att biosimilar är detsamma som ett generiskt läkemedel. Både generiska läkemedel och biosimilar är skapade för att efterlikna andra mediciner.

Etablerade läkemedel

Våra etablerade läkemedel har använts under lång tid inom flera olika sjukdomsområden.

Erbjuder en rad läkemedel mot olika sjukdomar och tillstånd

Bland våra etablerade läkemedel finns produkter inom flera sjukdomsområden bland annat kardiovaskulära-, respiratoriska-, och dermatologiska sjukdomar samt icke-opioid smärtbehandling med flera.