Miljöhänsyn, socialt ansvar & bolagsstyrning

Vårt mål är att förbättra kvinnors hälsa världen över.

Genom att förbättra kvinnors hälsa, kan vi bidra till förbättrad hälsa i samhället i stort

Vårt företag är utformat utifrån våra principer för miljöhänsyn, socialt ansvar och bolagsstyrning (environmental, social and governance: ESG). Allt vi gör utgår ifrån dessa ESG-principer. Vi fokuserar på de mest väsentliga frågorna för våra intressenter, vår verksamhet och kvinnor runt om i världen.

Tillgång till våra läkemedel

Vi arbetar ständigt för att förbättra kvinnors hälsa runt om i världen. Vi menar att vårt kvinnofokus innebär att vara lyhörd för kvinnors behov, stora som små, vid utvecklingen av läkemedel. Vårt mål är att hitta sätt att förbättra tillgängligheten till våra produkter, för att säkerställa att fler kvinnor och deras familjer har tillförlitlig tillgång till de mediciner de behöver.

Mångfald, jämlikhet & inkludering

Mångfald, jämlikhet och inkludering är avgörande för vilka vi är och i allt vi gör. Men utvecklingen mot jämställdhet går långsamt. Med tanke på vad det betyder för samhället, strävar vi efter att främja jämställdhet mellan könen på arbetsplatsen och i världen. Organons policys och partnerskap lyfter och prioriterar handlingar som hjälper oss att göra meningsfulla framsteg mot våra mål.

Miljöförvaltning

FN:s ramkonvention om klimatförändringar konstaterar att kvinnor löper högre risker och upplever en större börda av klimatförändringarnas effekter. Man kan dra slutsatsen att en frisk planet innebär en hälsosammare värld, i synnerhet för kvinnor.

Vision, uppdrag & värderingar

Vi ser framför oss ett bättre och hälsosammare liv för varje kvinna.