Environmental, social & governance

Haar belofte, ons doel

Ons doel is om vrouwen en meisjes te helpen hun belofte waar te maken door een betere gezondheid. Door gendergerelateerde ongelijkheden op gezondheidsgebied te adresseren, bouwen we aan een duurzamere toekomst voor vrouwen, gezinnen, economieën en de samenleving. Onze doelstellingen op het gebied van milieu, maatschappij en governance zijn gericht op drie gebieden: gelijkwaardigheid, de planeet en verantwoordelijkheid, en de kwesties die het belangrijkst zijn voor onze stakeholders, ons bedrijf en, het allerbelangrijkst, vrouwen over de hele wereld.

Her Promise, Our Purpose

  • Gelijkwaardigheid
    Over de hele wereld hebben vrouwen grote medische behoeften waaraan nog niet is voldaan. Ons doel is om innovatie opnieuw te definiëren en in te zetten om vrouwen en meisjes te helpen hun beloften waar te maken en gezondere, mondigere levens te leiden.
  • De planeet
    Vrouwen worden onevenredig hard getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. Zij zijn ook kwetsbaarder voor grondstoffenschaarste, en daarom is een gezonde planeet belangrijk om vrouwen en meisjes te helpen hun beloften waar te maken.
  • Verantwoordelijkheid
    Om haar belofte waar te maken, werken wij aan de bevordering van vrouwelijk leiderschap op alle niveaus. Wij streven ernaar de gelijkwaardige behandeling van mannen en vrouwen die wij in de wereld willen zien ook binnen ons bedrijf tot uiting te brengen.

Her Plan is Her Power

Over de hele wereld staan ongeplande zwangerschappen vrouwen en meisjes in de weg om hun belofte waar te maken. Daar willen we verandering in brengen. Organon's meerjarige wereldwijde initiatief "Her Plan is Her Power" omvat programma's, samenwerkingen en investeringen om ongelijkheden in de toegang tot anticonceptie aan te pakken en ervoor te zorgen dat vrouwen en meisjes de invloed hebben om hun toekomst te plannen.

Diversiteit, gelijkheid, inclusie en erbij horen

Diversiteit, gelijkheid en inclusie zijn essentieel voor wie we zijn en alles wat we doen. De vooruitgang op weg naar gendergelijkheid is echter aarzelend en vertragend geweest. Gezien het belang ervan voor een gezonde samenleving, streven we ernaar om gendergelijkheid in onze beroepsbevolking en in de wereld te bevorderen. Organon's beleid en samenwerkingsverbanden erkennen en prioriteren acties die ons helpen om zinvolle vooruitgang op dit gebied te boeken.

Onze missie, visie en waarden

We streven naar een beter en gezonder leven voor elke vrouw.

ESG VVPM job number: NL-NON-110118
Date of last revision: January 11, 2024