Forward-Looking Statement

Trang web này của Organon & Co., Inc., Thành phố Jersey, NJ, Hoa Kỳ (“công ty”) bao gồm “tuyên bố nhận định về tương lai” theo ý nghĩa của các điều khoản bảo vệ an toàn của Đạo luật Cải cách Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Những “tuyên bố nhận định về tương lai” có thể được xác định bằng những từ như “mong đợi”, “dự định”, “dự đoán”, “kế hoạch”, “tin tưởng”, “tìm kiếm” “ước tính”, “ý chí” hoặc những từ có nghĩa tương tự. Những tuyên bố này dựa trên niềm tin và kỳ vọng hiện tại của ban lãnh đạo công ty và có thể chịu những rủi ro và sự không chắc chắn. Kết quả thực tế có thể khác so với kết quả được nêu trong các tuyên bố nhận định về tương lai.

Sự rủi ro và không chắc chắn bao gồm các điều kiện chung của ngành và sự cạnh tranh; các yếu tố kinh tế chung, bao gồm biến động lãi suất và tỷ giá hối đoái; tác động của sự bùng phát toàn cầu gần đây của bệnh coronavirus (COVID-19); tác động của quy định ngành dược và luật chăm sóc sức khỏe ở Hoa Kỳ và quốc tế; xu hướng toàn cầu đối với việc hạn chế chi phí chăm sóc sức khỏe; tiến bộ công nghệ, sản phẩm mới và bằng sáng chế mà đối thủ cạnh tranh đạt được; những thách thức vốn có trong quá trình phát triển sản phẩm mới, bao gồm cả việc xin phê duyệt ; khả năng dự đoán chính xác các điều kiện thị trường trong tương lai của công ty; khó khăn hoặc chậm trễ trong sản xuất; bất ổn tài chính của các nền kinh tế quốc tế và rủi ro chủ quyền; sự phụ thuộc vào hiệu quả của các bằng sáng chế của công ty và các biện pháp bảo vệ khác đối với các sản phẩm sáng tạo; và việc tiếp xúc với các vụ kiện tụng, bao gồm cả kiện tụng bằng sáng chế và theo quy định pháp luật.

Organon không có nghĩa vụ phải cập nhật công khai bất kỳ tuyên bố nào về tương lai, cho dù là kết quả của thông tin mới, các sự kiện trong tương lai. Các yếu tố khác có thể khiến kết quả khác biệt đáng kể so với những gì được mô tả trong các tuyên bố nhận định về tương lai có thể được tìm thấy trong hồ sơ của công ty tại Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), bao gồm tuyên bố đăng ký trên Mẫu 10, có sẵn trên trang web của SEC ( www.sec.gov).