Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị

Chúng tôi tin rằng phụ nữ là nền tảng cho một thế giới khỏe mạnh hơn

Tầm nhìn

Chúng tôi kiến tạo cuộc sống mỗi ngày tốt hơn và khỏe mạnh hơn cho mọi phụ nữ

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các thuốc và giải pháp có tác dụng tốt cho mỗi ngày khỏe mạnh hơn

Icons / 16 / PlayButton Created with Sketch.

Chăm sóc sức khỏe phụ nữ là công việc của chúng tôi

Đó là lý do chúng tôi hướng tới nhằm tạo ra cuộc sống mỗi ngày tốt hơn và khỏe mạnh hơn cho mỗi phụ nữ. Bởi vì chăm sóc sức khỏe phụ nữ cũng là chăm sóc cho gia đình và cộng đồng của chúng ta.

Quy tắc ứng xử và Tuân thủ

Quy tắc ứng xử của chúng tôi quy định rõ các chuẩn mực và thực hành đạo đức và kinh doanh của chúng tôi

Quy tắc ứng xử

Quy tắc ứng xử thể hiện giá trị cốt lõi của công ty thông qua các hướng dẫn chuẩn mực trong kinh doanh, giúp nhân viên hiểu rõ những kỳ vọng mà công ty đặt ra.

Quy tắc ứng xử với đối tác

Chúng tôi luôn cố gắng đối xử với tất cả đối tác một cách trung thực, công bằng và tôn trọng.

Tuân thủ

Trở thành một công ty có chuẩn mực đạo đức không đơn giản chỉ là việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật.

Là một phần trong những cam kết của chúng tôi liên quan đến đạo đức và trở thành một doanh nghiệp tốt, bước đầu tiên của chúng tôi là luôn tuân thủ theo đúng luật pháp và các quy định hiện hành điều chỉnh cách thức chúng tôi đưa sản phẩm ra thị trường.

Các quy tắc tuân thủ:

  • Thống nhất với những khuyến nghị do Bộ Y Tế Hoa Kỳ quy định và Bộ Quy tắc Ứng xử với Chuyên gia Y tế của Hiệp hội Nghiên cứu và Sản xuất Dược phẩm Hoa Kỳ (PhRMA)
  • Nhằm ngăn ngừa, phát hiện và giải quyết các vi phạm pháp luật hoặc chính sách của công ty có thể xảy ra
  • Tiến hành các đánh giá thường xuyên và các điều chỉnh để đảm bảo chúng tôi luôn đáp ứng với hoạt động kinh doanh đang phát triển và những nguy cơ vi phạm chính sách tuân thủ có liên quan

Ban lãnh đạo và đội ngũ quản lý cấp cao, bao gồm lãnh đạo về tuân thủ và đạo đức của công ty, sẽ giám sát chương trình tuân thủ của công ty trên phạm vi toàn cầu, bao gồm các chính sách liên quan đến tuân thủ, các quy trình, giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh đó, chúng tôi:

  • Yêu cầu nhân viên báo cáo các hành vi tiềm ẩn vi phạm pháp luật và chính sách của công ty;
  • Luôn có trách nhiệm xử lý ngay khi các vi phạm này có thể xảy ra;
  • Luôn áp dụng các biện pháp kỷ luật phù hợp;
  • Kiểm tra các vi phạm được phát hiện có phải là một phần do các thiếu sót trong các chính sách, thực tiễn hoặc hệ thống quản lý trong công ty và; nếu vậy, thực hiện những hành động phù hợp để ngăn các vi phạm này có thể xảy ra trong tương lai

Tìm hiểu thêm về sự tuân thủ

Hãy xem các tài liệu liên quan đến toàn bộ chương trình tuân thủ của chúng tôi