Điều khoản sử dụng

Các điều khoản này được cập nhật lần gần nhất vào tháng 6 năm 2021

Trang web này được duy trì bởi Organon LLC, một công ty con của Organon & Co., có trụ sở tại Jersey City, New Jersey, Hoa Kỳ (“Organon” hoặc “Công ty”) và dự định sẽ dành cho công dân từ 18 tuổi trở lên. Nội dung trên trang web này được bảo vệ theo luật bản quyền. Bạn chỉ được tải xuống nội dung để sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng khác, bao gồm cả việc sao chép nội dung. Các nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ, bao bì thương mại và biểu tượng trên trang web này được bảo vệ theo luật sở hữu trí tuệ và không được sử dụng, sao chép, truyền tải, phân phối hoặc tái bản cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của đại diện hợp pháp của Organon.

Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý, không cần có giới hạn hoặc điều kiện, sẽ chịu ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng trên trang này (“Điều khoản Sử dụng”). Organon bảo lưu quyền đưa ra những thay đổi về điều khoản sử dụng tại từng thời điểm, nếu thấy cần thiết và sẽ thông báo trên trang này đối với bất kỳ thay đổi quan trọng nào, bao gồm cả ngày có hiệu lực của những thay đổi này. Các thay đổi khác, chẳng hạn như định dạng hoặc các thay đổi nhỏ về ngôn ngữ, sẽ được thông báo sau các đánh giá thường xuyên và khi có những thay đổi quan trọng. Bạn có thể truy cập trang này tại bất kỳ thời điểm nào thông qua đường dẫn về Điều khoản Sử dụng ở cuối mỗi trang của trang web. Không có nội dung nào trên trang web này được hiểu là đưa ra những lời khuyên hoặc đưa ra khuyến nghị liên quan đến bất kỳ quyết định hoặc hành động nào liên quan đến sức khỏe của bạn hoặc sức khỏe của người khác. Nếu bạn là bệnh nhân, bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe có chuyên môn về bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến sức khỏe của bạn hoặc trước khi đưa ra bất kỳ quyết định điều trị nào. Nếu bạn là bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe có chuyên môn, bạn không nên dùng nội dung của trang web này để thay thế cho nhận định y tế độc lập của riêng bạn, bạn nên có những nhận định độc lập khi đánh giá những thông tin được trình bày trên trang web này. Thông tin sản phẩm được trình bày trên trang web này chỉ là những thông tin chung; và các thông tin đó không nên được hiểu là dùng cho mục đích quảng bá hoặc khuyến cáo sử dụng bất kỳ sản phẩm nào mà không được các quy định của pháp luật của quốc gia nơi bạn cư trú cho phép cụ thể. Để tìm hiểu thêm về một sản phẩm, vui lòng tham khảo thông tin kê đơn đầy đủ, đã được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước ở quốc gia của bạn.

Mặc dù chúng tôi đã có nỗ lực một cách hợp lý để đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, đầy đủ và cập nhật, tuy nhiên Organon không đưa ra bất kỳ cam kết hoặc bảo đảm nào về tính chính xác, đầy đủ hoặc sự cập nhật/tính thời sự của thông tin đó. THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG”, KHÔNG CÓ BẤT KỲ HÌNH THỨC BẢO ĐẢM NÀO, BAO GỒM BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM.

Trên trang web này Organon có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn, thông qua quy trình đăng ký hoặc các phương tiện khác. Vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật Internet Toàn cầu của Organon để biết thông tin chi tiết về cách thức mà chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn cũng như Chính sách Theo dõi Trực tuyến Toàn cầu của Organon liên quan đến các loại cookie và công nghệ tương tự mà các trang web, ứng dụng web và các dịch vụ trực tuyến khác mà chúng tôi sử dụng và cách bạn có thể kiểm soát cookie trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Bạn chịu trách nhiệm về tính chính xác của bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn mà bạn cung cấp cho Organon thông qua trang web này. Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân thay cho một người khác từ 18 tuổi trở lên trên trang web của chúng tôi, thì có nghĩa là bạn đang khẳng định rằng bạn được ủy quyền hợp pháp để cung cấp những thông tin đó.

Ngoại trừ các thông tin được đề cập tới trong mục chính sách bảo mật, bất kỳ thông tin liên lạc hoặc tài liệu nào bạn truyền tải đến hoặc thông qua trang web, bao gồm dữ liệu, nhận xét, câu hỏi, đề xuất, ý tưởng, khái niệm, bí quyết, kỹ thuật hoặc các nội dung tương tự, sẽ trở thành tài sản của Organon. Organon sẽ có quyền sử dụng, tiết lộ, sao chép hoặc phân phối bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào như vậy mà không bị giới hạn dưới bất kỳ hình thức nào.

Trang web này có thể chứa thông tin mà các bên thứ ba cung cấp cho bạn hoặc thông qua các đường dẫn đến các trang web trên Internet khác. Thông báo về thông tin hoặc đường dẫn loại này được cung cấp trên toàn bộ trang web. Organon không kiểm soát cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với thông tin do bên thứ ba cung cấp hoặc nội dung của các trang web trên Internet khác mà chúng tôi cung cấp đường dẫn.

Trang web này có thể bao gồm “báo cáo nhận định tương lai” theo định nghĩa của các điều khoản miễn trừ trách nhiệm của Đạo luật cải cách tranh chấp chứng khoán tư nhân của Hoa Kỳ năm 1995 và các luật tương tự ở từng khu vực. Organon không có nghĩa vụ phải cập nhật công khai bất kỳ báo cáo nhận định tương lai nào, cho dù là do có thông tin mới, các sự kiện trong tương lai hay các sự kiện khác. Bạn có thể xem các yếu tố khác có thể làm kết quả khác biệt đáng kể so với nội dung được mô tả trong các báo cáo nhận định tương lai trong Báo cáo thường niên mới nhất của Organon theo Biểu mẫu 10-K và các hồ sơ khác của Công ty được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trên trang web www.sec.gov.

Bạn cần phải chấp nhận rằng tất cả các nhãn hiệu, biểu tượng, kiểu dáng/thiết kế, khẩu hiệu và bao bì thương mại xuất hiện trên trang web này, dù xuất hiện dưới dạng chữ in lớn, in nghiêng hoặc với biểu tượng nhãn hiệu, đều thuộc quyền sở hữu của Organon hoặc các công ty liên kết của Organon hoặc được cấp phép sử dụng. Trang web này cũng có thể chứa hoặc tham chiếu đến các bằng bảo hộ độc quyền sáng chế, thông tin độc quyền, công nghệ, sản phẩm, quy trình hoặc các quyền sở hữu khác của Organon và/hoặc các bên khác. Bạn không được cấp phép sử dụng hoặc được cấp bất kỳ quyền nào đối với các nhãn hiệu, bằng bảo hộ độc quyền sáng chế, bí mật kinh doanh, công nghệ, sản phẩm, quy trình và các quyền sở hữu khác của Organon và/hoặc các bên khác

Bạn không được phân phối/cung cấp, sửa đổi, truyền tải, tái sử dụng, đăng lại hoặc sử dụng nội dung của trang web cho các mục đích công khai hoặc thương mại, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video mà không có sự cho phép bằng văn bản của Organon. Bạn cần chấp nhận rằng mọi thứ bạn thấy hoặc đọc trên trang web này đều có bản quyền trừ khi có ghi chú khác và không được sử dụng mà không có sự cho phép bằng văn bản của Organon, ngoại trừ được quy định trong Điều khoản sử dụng hoặc bằng văn bản trên trang web. Organon không đưa ra bất kỳ bảo đảm hay tuyên bố rằng việc bạn sử dụng các tài liệu được hiển thị trên trang web sẽ không vi phạm quyền của các bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc liên kết với Organon.

Căn cứ Điều 230 của Đạo luật về Chuẩn mực truyền thông liên bang, các nhà cung cấp dịch vụ máy tính tương tác sẽ không được coi là nhà xuất bản hoặc người phát ngôn về bất kỳ thông tin nào do nhà cung cấp nội dung thông tin khác cung cấp. Mặc dù tại từng thời điểm Organon có thể theo dõi hoặc kiểm tra các nội dung thảo luận, trò chuyện, đăng bài, truyền tải, bảng thông báo và các nội dung tương tự trên trang web, nếu có, tuy nhiên, Organon không có nghĩa vụ phải làm như vậy và không chịu trách nhiệm đối với những nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh từ nội dung của bất kỳ trang web hoặc tiện ích nào như vậy cũng như lỗi, sự phỉ báng, bôi nhọ, vu khống, thiếu sót, sai sự thật, tục tĩu, khiêu dâm, thô tục, nguy hiểm hoặc không chính xác của bên thứ ba đối với bất kỳ thông tin nào trong các trang hoặc tiện ích đó trên trang web. Bạn không được đăng tải hoặc truyền bá bất kỳ tài liệu trái luật, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, khiếm nhã, kích động, khiêu dâm hoặc xúc phạm hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi bị coi là tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm pháp luật.

Nếu bạn vi phạm các Điều khoản Sử dụng này, theo toàn quyền quyết định của Organon, Organon có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ tài khoản nào bạn đã tạo trên trang web này