Chính sách và quan điểm

Chúng tôi luôn cởi mở và minh bạch khi chia sẻ chính sách và quan điểm của công ty, đây là cơ sở tạo niềm tin cho các bên liên quan.

Chúng tôi luôn nỗ lực trong công việc và luôn có trách nhiệm với tất cả mọị người

Chúng tôi luôn thúc đẩy các chính sách giúp mang lại nhiều lợi ích hơn cho phụ nữ và bệnh nhân, cải thiện sức khỏe cộng đồng và gia tăng cơ hội tiếp cận các loại thuốc và các giải pháp chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi phát triển những chính sách gắn liền với tầm nhìn và sứ mệnh, giúp tạo động lực để kết nối với những người có cùng đam mê trong việc cải thiện sức khỏe cho phụ nữ và gia đình của họ.

Chính sách công

Sức khỏe phụ nữ

Chúng tôi luôn tìm cách nâng cao bình đẳng giới trong công ty và trên toàn thế giới cũng như luôn hướng tới cải thiện sức khỏe phụ nữ

Tiếp cận với chăm sóc sức khỏe

Chúng tôi làm việc để giúp mọi người trên toàn thế giới có cuộc sống tốt nhất bằng cách cung cấp những giải pháp sức khỏe tiên tiến và đảm bảo những bệnh nhân có nhu cầu có thể tiếp cận được với chúng.

Những đổi mới trong việc chăm sóc sức khỏe

Sự đổi mới là phương châm hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi thúc đẩy những chính sách giúp tăng cường sự đổi mới trong hệ thống chăm sóc sức khỏe vì lợi ích của bệnh nhân.

Sức khỏe cộng đồng

Chúng tôi hướng tới vai trò chủ động trong việc giúp giải quyết các vấn đề sức khỏe cộng đồng trên thế giới hiện nay, ví dụ như sự gia tăng gánh nặng của các bệnh không truyền nhiễm và môi trường.

Sự minh bạch và trung thực

Những cam kết về đạo đức và trung thực phản ánh đầy đủ về chúng tôi, và đó là lý do tại sao chúng tôi luôn minh bạch khi tham gia và chia sẻ quan điểm của chúng tôi trên nhiều vấn đề pháp luật và quy định liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của công ty.