Môi trường, Xã hội và Quản trị

Mục đích của chúng tôi là giúp cải thiện sức khỏe của phụ nữ trên toàn thế giới.

Chúng tôi tin rằng bằng cách nâng cao sức khỏe của phụ nữ, chúng tôi sẽ giúp cải thiện sức khỏe của cả cộng đồng

Công ty chúng tôi được thiết lập dựa trên các nguyên tắc về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG). Lý do tồn tại chính của chúng tôi là không bao giờ tách rời các nguyên tắc ESG. Chúng tôi tập trung vào các vấn đề quan trọng mà ảnh hưởng đến các nhà đầu tư, hoạt động kinh doanh và hơn hết là sức khỏe phụ nữ trên toàn thế giới.

Tiếp cận các loại thuốc

Chúng tôi làm việc không mệt mỏi để cải thiện sức khỏe của phụ nữ trên toàn thế giới. Chúng tôi tin rằng muốn tập trung vào phụ nữ, trước tiên chúng tôi phải lắng nghe nhu cầu của họ. Mục tiêu của chúng tôi là tăng cường sự tiếp cận với các sản phẩm nhằm đảm bảo ngày càng có nhiều phụ nữ và gia đình của họ được tiếp cận với các nguồn dược phẩm tin cậy.

Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập

Sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập rất quan trọng đối với chúng tôi. Tuy nhiên, quá trình hướng tới sự bình đẳng giới vẫn còn nhiều e ngại và trì hoãn. Chúng tôi luôn hướng tới tăng cường sự bình đẳng giới tại nơi làm việc trên toàn thế giới. Các chính sách và sự hợp tác của Organon luôn ưu tiên các hoạt động có ý nghĩa nhằm hướng tới mục tiêu chung này.

Quản lý môi trường

Thỏa thuận khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu nhấn mạnh rằng phụ nữ phải đối mặt với nguy cơ cao hơn và chịu tác động lớn hơn về biến đổi khí hậu. Theo đó, một hành tinh khỏe mạnh có nghĩa là một thế giới khỏe mạnh hơn, đặc biệt cho phụ nữ.

Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị

Chúng tôi sẽ tạo ra cuộc sống mỗi ngày tốt hơn và khỏe mạnh hơn cho mọi phụ nữ

Các chính sách và quan điểm

Các chính sách cộng đồng của chúng tôi hướng tới tăng cường lợi ích cho phụ nữ, tăng cường sức khỏe cộng đồng và nâng cao sự tiếp cận với các loại thuốc.