Ban lãnh đạo

Được dẫn dắt bởi đội ngũ lãnh đạo chủ yếu là nữ, những nhà lãnh đạo của chúng tôi cam kết thực hiện sứ mệnh bảo vệ sức khỏe của phụ nữ đã truyền động lực cho chúng tôi nỗ lực hơn vì phụ nữ.

Ban điều hành

Với  bề dày kinh nghiệm, ban điều hành của chúng tôi đưa ra các phương hướng và các hoạt động mang tính chiến lược của công ty.

Ban giám đốc

Ban giám đốc Organon có nhiều phụ nữ hơn bất kì công ty chăm sóc sức khỏe nào trong nhóm 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ. Các giám đốc của chúng tôi mang đến những cách nhìn nhận vấn đề riêng giúp chúng tôi đạt được tầm nhìn của công ty.