page hero image

Deborah H. Telman

Giám đốc Pháp chế

Deb Telman là Giám đốc Pháp chế của Organon. Ở cương vị của mình, bà làm cố vấn pháp luật cấp cao và phụ trách cho các vấn đề pháp chế, tuân thủ và an toàn và sức khỏe môi trường toàn cầu của công ty. Nhiệm vụ chính của bà là đảm bảo Organon duy trì được tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, điều này sẽ giúp Organon đạt được mục tiêu là một công ty dẫn đầu về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ.

Trong suốt sự nghiệp của Deb, bà đã giữ nhiều chức vụ cấp cao tại nhiều công ty thuộc nhóm 500 công ty lớn nhất Hoa Kỳ. Tại Sorrento Therapeutics, một công ty sinh dược, Deb giữ chức vụ phó chủ tịch cấp cao, Giám đốc pháp chế kiêm chánh văn phòng công ty từ năm 2018 đến 2020. Trước đây, Deb giữ chức vụ phó chủ tịch kiêm Giám đốc pháp chế tại Johnson Controls International, một công ty đa quốc gia cung cấp các giải pháp và công nghệ cho ngành xây dựng, từ 2015 đến 2018. Trước đó trong sự nghiệp của mình, bà giữ các chức vụ cấp cao liên quan đến pháp luật ở những công ty như Abbott Laboratories, nơi bà đã lãnh đạo hoạt động chia tách và thành lập AbbVie và Boeing.

Deb được lựa chọn vào ban lãnh đạo của AtriCure, Inc vào tháng 6 năm 2021. Bà cũng là thành viên trong ban lãnh đạo của các trường cao đẳng/đại học của thành phố Chicago và lễ hội nhân đạo của Chicago, nơi bà đã công hiến nhằm nâng cao nền giáo dục và tạo ra một xã hội liên kết và phổ cập thông tin hơn.

Deb có bằng cử nhân toán học từ trường đại học Pennsylvania và bằng cử nhân Luật của trường đại học luật Boston.