page hero image

Joseph Morrissey

Giám đốc bộ phận sản xuất và cung ứng

Là trưởng bộ phận sản xuất và cung ứng, Joe Morrissey chịu trách nhiệm về năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu của Organon để công ty có khả năng cung cấp thuốc và giải pháp giúp cho mọi người trên thế giới khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Ở cương vị này, Joe đảm bảo sự hợp tác giữa các phòng ban chức năng để thức đẩy sự hoạt động cung ứng không bị gián đoạn, tuân thủ và kịp thời với danh mục thuốc đa dạng của Organon, với những sản phẩm tiếp cận người bệnh trên hơn 140 thị trường trên thế giới.

Joe chuyển sang Organon từ Merck, nơi ông đã dành hơn 30 năm trong sự nghiệp của mình. Gần đây nhất Joe giữ cương vị phó chủ tịch cấp cao phụ trách mảng sản xuất và cung ứng thuốc thú y của Merck. Trước đó ông giám sát hoạt động sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người của Merck. Ông cũng từng giữ nhiều chức vụ với trách nhiệm tăng dần trong hoạt động sản xuất dược phẩm, vắc xin, quản lý cơ sở toàn cầu, chiến lược doanh nghiệp và quản lý chuỗi cung ứng.

Joe nhận bằng cử nhân về kỹ thuật của trường Đại học Lafayette và bằng thạc sỹ quản trị kinh doanh từ trường Đại học Villanova.​​​​​​​