Susanne Fiedler

Giám đốc thương mại

Susi Fiedler là giám đốc thương mại của Organon và phụ trách mảng chiến lược kinh doanh của công ty, hướng tới tăng cường sự phát triển của công ty và tạo tác động đến mọi người và hệ thống chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới. Với cương vị này, Susi đang làm việc với mục tiêu đảm bảo Organon là một công ty biết lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu của phụ nữ và những khách hàng khác và liên kết với các bên có liên quan thông qua mô hình vận hành khác biệt và hiệu quả.

Susi tham gia vào Organon thông qua Merck, được biết tới là MSD bên ngoài Hoa Kỳ và Canada, nơi mà bà đã làm việc hơn 2 thập kỷ ở các cương vị càng ngày càng tăng về quảng bá sản phẩm và bán hàng. Gần đây nhất, bà là chủ tịch của tổ chức thương mại phụ trách thị trường Châu Âu và Canada, nơi bà đã thúc đẩy sự tăng trưởng lên 2 con số. Trước đó, bà cũng giữ chức giám đốc điều hành phụ trách thị trường Úc và New Zealand và sau đó là Đức, tái cơ cấu và tăng trưởng kinh doanh ở những quốc gia này. Bà cũng giữ chức vụ của vùng và trên toàn cầu trong nhiều lĩnh vực điều trị quan trọng khác nhau.

Susi có bằng tiến sĩ về tiếp thị và quản trị kinh doanh từ trường đại học Passau ở Đức.