Vittorio Nisita

giám đốc bộ phận dịch vụ kinh doanh toàn cầu

Vic Nisita là giám đốc bộ phận dịch vụ kinh doanh toàn cầu của Organon, chuyên tập trung thúc đẩy mô hình vận hành cho công ty nhằm không ngừng nâng cao tính linh hoạt, hiệu quả, chất lượng và đổi mới. Vic lãnh đạo đội ngũ thực hiện hoạt động kinh doanh và quản trị tích hợp cho tất cả các dịch vụ có liên quan, cả các kiến thức liên quan đến giao dịch mua bán, để tạo nên một tổ chức học tập và các kinh nghiệm tốt nhất cho nhân viên và khách hàng.

Gần đây nhất, Vic là phó chủ tịch của Bộ phận vận hành thương mại của Merck (được biết đến như MSD bên ngoài Hoa Kỳ và Canada). Ở cương vị này, ông đã hỗ trợ cho các đội ngũ cấp quốc gia trên nhiều lĩnh vực, bao gồm phát triển chiến lược, đổi mới số hóa và các hoạt động và tối ưu hóa bán hàng và tiếp thị. Trong gần hai thập kỷ làm việc tại Merck, ông từng giữ các vai trò lãnh đạo phụ trách các thị trường mới nổi, chiến lược doanh nghiệp và tối ưu hóa toàn cầu. Trước khi tham gia vào Merck, Vic đã làm việc tại McKinsey & Co., hỗ trợ khách hàng trong các ngành ngân hàng và viễn thông, và cũng lãnh đạo các hoạt động sản xuất và kỹ thuật ở Kimberly Clark Corporation và Georgia-Pacific.

Vic có bằng cử nhân về ngành cơ khí từ trường đại học Minnesota và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh từ trường đại học Northwestern.