page hero image

Nhà cung cấp

Chúng tôi luôn cố gắng hợp tác với các đối tác, những người luôn tập trung vào mục tiêu giúp tạo ra một thế giới khác biệt cho phụ nữ, gia đình và cộng đồng của họ.

Chúng tôi tiến tới mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ thông qua sự đa dạng, bình đẳng và hợp nhất

Đăng ký để trở thành một nhà cung ứng của chúng tôi
Column one image
Sự đa dạng trong các nhà cung ứng tạo động lực để thúc đẩy sứ mệnh của chúng tôi tiến lên

Công việc của chúng tôi hướng tới sự bình đẳng giới và sự đa dạng trở thành các nguyên tắc trong hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi luôn chủ động tạo ra bên trong chuỗi cung ứng mạng lưới những doanh nghiệp nhỏ nơi không có sự phân biệt giới tính, tuổi tác, chủng tộc…

Column one image
Chính sách dành cho các nhà cung ứng

Đây là chính sách của chúng tôi nhằm tạo ra các mối quan hệ có lợi cho cả đôi bên với các nhà cung ứng đa dạng có thể cung cấp các mặt hàng và dịch vụ chất lượng cao với giá cả cạnh tranh.

Những sản phẩm chúng tôi mua sắm

Khi chúng tôi mua sắm hàng hóa và dịch vụ, chúng tôi tìm kiếm giá trị tổng tốt nhất mang lại hiệu quả và năng suất.

Các dịch vụ và sản phẩm

Mô tả

Các nguyên liệu chính

 • Các nguyên liệu thô và các hoạt phất
 • Sản phẩm thuốc
 • Tá dược
 • Vật liệu đóng gói
 • Các thiết bị và linh kiện
 • Hợp đồng dịch vụ sản xuất
 • Nguyên liệu sản xuất, đóng gói

Mua sắm máy móc vật tư

 • Thiết bị chính
 • Các dịch vụ cơ khí và xây dựng
 • Quản lý chất thải và quản lý môi trường
 • Bảo trì công nghiệp

Năng lượng

 • Nhiên liệu và tiện ích

Các dịch vụ chuyên môn

 • Nhân sự: chế độ và đào tạo
 • Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm doanh nghiệp

Địa điểm và các dịch vụ thương mại

 • Dịch vụ tại chỗ
 • Đi lại và vận chuyển
 • Tổ chức các cuộc họp và các sự kiện
 • Các chi phí hành chính
 • Vận tải và các dịch vụ liên quan
 • Đội xe
 • Bảo trì, sửa chữa và đại tu

Mua sắm thiết bị, linh kiện điện tử

 • Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin
 • Các dịch vụ và công nghệ thông tin

Các dịch vụ tiếp thị toàn cầu

 • Quản lý truyền thông

Mua sắm cho hoạt động nghiên cứu

 • Dụng cụ cung cấp cho phòng thí nghiệm, hóa chất
 • Thiết bị cho phòng thí nghiệm
 • Lâm sàng

Hội đồng và cơ quan vận động do Organon phê duyệt bao gồm nhưng không giới hạn bởi:

Contact us banner image
Contact

Bạn có bất kỳ câu hỏi vào về sự đa dạng trong các nhà cung cấp của chúng tôi không?