page hero image

Aaron Falcione

Giám đốc nhân sự

Là giám đốc nhân sự của Organon, Aaron Falcione tập trung trước hết vào việc xây dựng một môi trường làm việc để thu hút những người xuất sắc nhất, tạo ra một môi trường mà ở đó mọi người đều cảm thấy gắn bó và có thể toàn tâm toàn lực thực hiện những giá trị của Organon. Với giá trị cốt lõi là sự đa dạng, cân bằng và hòa nhập, Aaron quản lý bộ phận nhân sự của Organon trên toàn thế giới, chăm lo cho mọi mặt và mọi trải nghiệm của nhân viên Organon, bao gồm năng lực làm việc và quản lý sự thay đổi, lên kế hoạch thành công và học tập và phát triển, lợi ích và bồi thường

Gần đây nhất Aaron giữ chức vụ phó chủ tịch, phụ trách nhân sự ở Merck, chịu trách nhiệm trên toàn cầu cho tổ chức thương mại. Trước đây ông cũng lãnh đạo mảng nhân sự cho công ty ở những thị trường mới nổi và sau đó là cho tất cả các thị trường khác bên ngoài nước Mỹ. Trước khi làm ở Merck, Aaron giữ chức phó chủ tịch phụ trách mảng nhân sự cho Siemens AG và giữ các chức vụ với trách nhiệm ngày càng tăng trong hoạt động mua lại và sáp nhập các của PricewaterhouseCoopers.

Aaron tốt nghiệp trường đại học Maryland và đã có bằng thạc sỹ tâm lý học ứng dụng từ trường đại học Kent State.