page hero image

Geralyn Ritter

Giám đốc bộ phận ngoại vụ và quản trị doanh nghiệp

Geralyn Ritter là giám đốc bộ phận ngoại vụ, môi trường, xã hội và quản trị của Organon. Bà tập trung vào xây dựng tầm nhìn của Organon và đại diện cho những giá trị của Organon trên thế giới bằng cách hướng dẫn và xây dựng phương thức mà công ty hành xử với những bên liên quan và với môi trường bên ngoài.

Bà Geralyn tham gia vào Organon từ Merck, nơi bà đóng vai trò là Chánh văn phòng công ty, phụ trách việc liên kết giữa các cổ đông, và là người đứng đầu phụ trách chính sách chung toàn cầu và trách nhiệm của doanh nghiệp. Bà cũng từng là chủ tịch của Merck Foundation và lãnh đạo hoạt động thành lập Merck for Mothers một sáng kiến toàn cầu với mục tiêu ngăn ngừa tử vong trong thai sản. Trước đó Geralyn làm việc ở PhRMA, Văn phòng đại diện thương mại của Hoa Kỳ và ở công ty luật Covington & Burling.

Kevin holds an MBA from Santa Clara University and a Bachelor of Arts from the University of California, Berkeley.Là một người sống sót sau một chấn thương nghiêm trọng, Geralyn là một nhà vận động nhiệt tình, một diễn giả thường xuyên và một tác giả về khả năng hồi phục và hồi phục sau chấn thương. Bà là đồng chủ tịch Hội đồng cố vấn gia đình và bệnh nhân tại trung tâm y tế Penn Presbyterian và là một thành viên hội đồng quản trị của trường Sanford về chính sách công tại trường đại học Duke, kinh doanh vì trách nhiệm cộng đồng và quyền quyết định

Geralyn nhận được bằng cử nhân từ trường đại học Duke, bằng thạc sỹ từ trường Johns Hopkins cho những nghiên cứu tiến bộ trên thế giới và bằng cử nhân Luật từ trường Đại học luật Stanford.