page hero image

Kevin Ali

Tổng giám đốc điều hành

Director since
2021

Download bio

Download photo

Kevin Ali là tổng giám đốc điều hành và là thành viên trong ban lãnh đạo của Organon, một công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu với mục tiêu tạo ra cuộc sống mỗi ngày tốt hơn và khỏe mạnh hơn cho mọi phụ nữ trên toàn thế giới.

Năm 2021, Kevin lãnh đạo thành lập Organon tập trung giải quyết các vấn đề sức khỏe quan trọng mà phụ nữ đang đối mặt và đưa ra các giải pháp có tác dụng cho toàn thế giới. Kevin đã có kinh nghiệm hơn ba thập kỷ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và thương mại tại Merck, nơi ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau. Trước khi dẫn dắt Organon, ông đã từng làm chủ tịch nhánh kinh doanh quốc tế của Merck, chịu trách nhiệm về các thị trường thương mại bên ngoài nước Mỹ, những thị trường này chiếm đến 96% dân số của thế giới và một nửa lợi nhuận thu được của Merck. Dưới sự lãnh đạo của Kevin, công việc kinh doanh đã trở thành một động lực phát triển lớn của Merck. Trước kia, Kevin đã từng giữ chức vụ chủ tịch phụ trách các thị trường mới nổi và ông đã thúc đẩy sự phát triển bền vững cũng như tiềm lực của các thị trường này. Trước đó, ông cũng làm giám đốc điều hành phụ trách thị trường Đức và Thổ Nhĩ Kỳ và cũng điều hành các cơ sở kinh doanh nhượng quyền thương mại quan trọng trong lĩnh vực điều trị Kevin có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường đại học Santa Clara và bằng Cử nhân Khoa Học Xã Hội tại trường California, Berkeley.